REGENERATION ACADEMY ON MARINE ENGINEERING

Powered by DNV and supported by Arcadia, Navarone, W Marine

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ 

05/02/2024 14:00

Τι είναι και γιατί να συμμετέχεις;

Το ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV αποτελεί την πρώτη συνεργασία του ReGeneration και του νηογνώμονα DNV, με την ενεργό υποστήριξη και δέσμευση των κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών Arcadia, Navarone και W Marine. H νέα αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της εκπαίδευσης των νέων μηχανικών και της πραγματικότητας της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

 

Ο ναυτιλιακός τομέας είναι μια παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία η οποία είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην Ελλάδα, με χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν από τις άλλες χερσαίες βιομηχανίες. Το πρόγραμμα θα διερευνήσει τις ιδιαιτερότητες της ναυτικής τεχνολογίας και θα θέσει την προοπτική για το πώς διαφορετικές δεξιότητες από διάφορους κλάδους μηχανικής μπορούν να εφαρμοστούν στη ναυτιλία.

 

Πρόκειται για ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 5 εβδομάδων/70 ωρών (11 Μαρτίου-15 Απριλίου 2024) το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω δια ζώσης διδασκαλίας και φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων/ουσών στην Αθήνα,  από τον DNV και θα αποτελείται από 4 διαδοχικές ενότητες που θα καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές μέσω διαλέξεων, πρακτικών  παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων:

 

  • Τις βασικές αρχές της ναυτιλιακής βιομηχανίας και της ναυτιλιακής τεχνολογίας
  • Το διεθνές καθεστώς ασφάλειας και κανονισμών της ναυτιλίας
  • Τις ανάγκες της απαλλαγής από τον άνθρακα και τις αλλαγές που επιφέρει η εν λόγω μετάβαση στη βιομηχανία
  • Τις ευκαιρίες μετασχηματισμού όλων των παραπάνω μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών.

 

Σκοπός του ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV είναι να  δώσει την ευκαιρία σε νέους/ες μηχανικούς, που προέρχονται από διάφορους κλάδους, μια λεπτομερή επισκόπηση και εξοικείωση με τις κύριες τεχνικές και εμπορικές πτυχές της ναυτιλιακής βιομηχανίας και τεχνολογίας, της ασφάλειας και του ρυθμιστικού καθεστώτος, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της απαλλαγής από τον άνθρακα στη ναυτιλία. 

 

*Το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα μετακίνησης και διαμονής τόσο για τα στάδια αξιολόγησης όσο και για όλα τα στάδια εκπαίδευσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες για  τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των διαλέξεων θα βρείτε στους όρους του Προγράμματος.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Πτυχιούχοι
Απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια / Πολυτεχνικές Σχολές) που να σχετίζονται με σπουδές στη Θαλάσσια Εφαρμοσμένη Μηχανική με ενδεικτικές τις παρακάτω ειδικότητες:

• Σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
• Σχολές Μηχανολόγων Mηχανικών
• Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
• Σχολές Χημικών Μηχανικών
• Μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς που σχετίζονται με τις παραπάνω σχολές

*και όσοι/ες αναμένουν το πτυχίο τους εντός τριμήνου ή εκκρεμεί η πτυχιακή εργασία.
Νέοι/ες

Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

Μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία

Εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους απασχόλησης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές.

Εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες
Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).

Training Partner

 DNV 

To training της ReGeneration Academy on Marine Engineering powered by DNV αναλαμβάνει ο νηογνώμονας DNV.

Τα Στάδια Συμμετοχής

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε σταδίου οδηγεί στο επόμενο
1.

ONLINE ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από 12 Ιανουαρίου 2024 έως 05 Φεβρουαρίου 2024 μέσω της δημιουργίας προφίλ και υποβολής αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του ReGeneration.

Στα προγράμματα μπορούν να αιτηθούν μόνο όσοι πληρούν τα βασικά κριτήρια του εκάστοτε προγράμματος.

2.

GAME BASED ASSESSMENT

Ψυχομετρικό τεστ ικανοτήτων και προσωπικότητας (cognitive & numerical) με την μορφή gamification. Η αξιολόγηση, που περιλαμβάνει ένα αριθμητικό επίπεδο αξιολόγησης ικανοτήτων και εννιά επίπεδα αξιολόγησης προσωπικότητας, πραγματοποιείται από υπολογιστή, κινητό ή tablet και διαρκεί 45’-60’.
3.

LIVE ASSESSMENT CENTER

2on1 συμπεριφορικές συνεντεύξεις (CBI) από ανώτερα και ανώτατα στελέχη της ελληνικής αγοράς (HR, Line Managers, CEOs). Η συνέντευξη διαρκεί 30’ και πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στην Αθήνα.

 

*20 Φεβρουαρίου 2024

4.

SOFT SKILLS TRAINING

Eκπαίδευση σε ήπιες δεξιότητες:

Δια ζώσης* 2-day soft, tech & business skills training powered by ReGeneration (27-28 Φεβρουαρίου 2024 | 10.00 – 18.00)

Mentoring sessions από ανώτερα και ανώτατα στελέχη της αγοράς (29 Φεβρουαρίου 2024).

Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί με φυσική παρουσία στην Αθήνα.

5.

HARD SKILLS TRAINING

Εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 5 εβδομάδων/70 ωρών (11 Μαρτίου-15 Απριλίου) το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω δια ζώσης διδασκαλίας και φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων/ουσών στην Αθήνα,  από τον DNV και θα αποτελείται από 4 διαδοχικές ενότητες.

6.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για να λάβουν την πιστοποίηση από τον DNV, οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις 70 ώρες hands-on εκπαίδευσης.

Ο αριθμός απουσιών ορίζεται στο 10% των συνολικών ωρών εκπαίδευσης.

7.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τα βιογραφικά και τα προφίλ των finalists είναι πλέον διαθέσιμα στις 2000 εταιρείες του δικτύου του ReGeneration, μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος.
Το προφίλ παραμένει διαθέσιμο στη βάση δεδομένων του ReGeneration για έναν χρόνο, μέχρι κάποιος/α να ξεκινήσει να εργάζεται ή για οποιοδήποτε λόγο ζητήσει να απενεργοποιηθεί.

8.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Σε περίπτωση συμφωνίας με κάποια εταιρεία, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του/της υποψηφίου/ας και της εταιρείας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το προφίλ παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα του ReGeneration.
Ο κατώτατος εγγυημένος μισθός για όλους τους υποψηφίους είναι τα 900€/μήνα μικτά με σύμβαση (κατ’ελάχιστο) 6μήνου.

9.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ευκαιρίες εθελοντικής προσφοράς σε επιλεγμένες ΜΚΟ. Η προσφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την πρόσληψη από συνεργαζόμενη εταιρεία και εξαρτάται από τις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού. 

Powered by DNV

Ποιοι είμαστε

Ο DNV είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που εξειδικεύεται στη διαχείριση κινδύνου και ασφάλειας. Με γνώμονα τη διαφύλαξη της ζωής, της ιδιοκτησίας και του περιβάλλοντος, ο DNV στηρίζει τους πελάτες του και τους συνεργάτες του στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων με αυτοπεποίθηση.

Αξιοποιεί την γνώση του για τη βελτίωση της ασφάλειας και της απόδοσης, καθορίζει σημεία αναφοράς για τη βιομηχανία και βοηθά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των παγκόσμιων μετασχηματισμών που αντιμετωπίζουν οι πελάτες και ο κόσμος σήμερα καθώς αποτελεί μια αξιόπιστη φωνή για πολλές από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες στον κόσμο.

Όσον αφορά στη Ναυτιλία

Με τις υπηρεσίες που παρέχει, ο DNV βοηθάει στην ενίσχυση της ασφάλειας, της ποιότητας, και της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης όλων των τύπων πλοίων και υπεράκτιων υποδομών. Προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου, πιστοποίησης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής τεχνικών θεμάτων. Αυτό σημαίνει ότι επενδύει σημαντικά στην έρευνα και την ανάπτυξη ώστε να βρίσκει λύσεις σε στρατηγικές, λειτουργικές ή ρυθμιστικές προκλήσεις.

 

Η παρούσα ακαδημία υλοποιείται επίσης με την υποστήριξη των Arcadia, Navarone, W Marine. 

To ReGeneration Academy προσφέρει ευκαιρίες up/reskilling σε τομείς αιχμής!