Πολιτική Anti-Phising

Phishing

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα καθώς κι οι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών Εταιρειών πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση απέναντι σε φαινόμενα phishing, δηλαδή απόπειρες ή/και εξαπάτησή τους για την παροχή προσωπικών δεδομένων, ευαίσθητων ή μη – οικονομικών πληροφοριών συμπεριλαμβανομένων.

Το phishing είναι εγκληματική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για να χειραγωγήσει τα θύματα ώστε να προβούν σε ενέργειες ή παραλείψεις ή να αποκαλύψουν εμπιστευτικές πληροφορίες που άλλως υπό κανονικές συνθήκες δεν θα παρείχαν.

Phishing E-Mails μπορεί να εμφανιστούν ότι προέρχονται από ασφαλή/έμπιστη πηγή, όμως είναι σχεδιασμένα με σκοπό να εξαπατήσουν τον αποδέκτη ώστε αυτός να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητα δεδομένα κι εμπιστευτικές πληροφορίες. Πατώντας έναν ενεργό σύνδεσμο σε phishing E-Mail, ο αποδέκτης μπορεί να οδηγηθεί σε απατηλό ιστότοπο όπου θα πραγματοποιηθεί προσπάθεια απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών του ή πιθανώς μόλυνσης του υπολογιστή του αποδέκτη με κακόβουλο λογισμικό.

Για να επιβεβαιώσετε τον προορισμό ενός ενεργού συνδέσμου πρέπει να σύρετε τον κέρσορα πάνω στο σύνδεσμο και να ελέγξετε τις πληροφορίες διεύθυνσης που εμφανίζονται στο status bar .Θα εμφανιστεί η ηλεκτρονική διεύθυνση προορισμού του υπερσυνδέσμου

Οι χρήστες του διαδικτύου πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με τα phishing E-Mails. Ενδείξεις ότι ένα E-Mail μπορεί να αποτελεί απόπειρα phishing είναι οι ακόλουθες:

  • Το E-Mail περιέχει εμφανή ορθογραφικά λάθη. Όσοι επιχειρούν phishing, ακολουθούν συχνά αυτήν την τακτική επίτηδες προκειμένου να αποφύγουν την ενεργοποίηση φίλτρων ανεπιθύμητης (spam) αλληλογραφίας που χρησιμοποιούν πολλοί πάροχοι internet.
  • Χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι προς ιστότοπο που περιέχει όλο ή μέρος της αληθινής επωνυμίας ή/και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του νομικού ή φυσικού προσώπου που θέλουν να οικειοποιηθούν. Ώστοσο ο σύνδεσμος ο ίδιος δεν είναι ταυτόσημος με αυτόν του πραγματικού ιστοτόπου του εν λόγω προσώπου. Πατώντας σε τέτοιου είδους συνδέσμους μπορεί να οδηγηθείτε σε διαφορετικούς, πιθανότατα κακόβουλους ιστοτόπους ή σε αυτόματα εμφανιζόμενα παράθυρα που σας ζητούν να παρέχετε, επικαιροποιήσετε ή επιβεβαιώσετε προσωπικές σας πληροφορίες.

Ο εντοπισμός φαινομένων phishing μπορεί να διευκολυνθεί μέσω της χρήσης Web browser που έχει φίλτρο phishing.

Επικοινωνία με το Πρόγραμμα

Tο Πρόγραμμα ReGeneration κι η ΑΜKE Global Shapers Athens Hub χρησιμοποιούν Ε-Μail για την πραγματοποίηση επικοινωνίας σχετικά με το Πρόγραμμα ReGeneration σε όσους έχουν παράσχει διεύθυνση E-Mail γι’ αυτό το σκοπό. Το Πρόγραμμα δύναται να χρησιμοποιεί E-Mail για ενημερωτικούς σκοπούς, για την αποστολή ανακοινώσεων, για την παροχή οδηγιών προς συμμετέχοντες για τη διαδικασία του Προγράμματος αλλά και για την αποστολή ερωτηματολογίων προς συμπλήρωση με μορφή google forms.ή /και doodle forms. Συγκεκριμένα για τη χρήση doodle forms σημειώστε ότι αυτά χρησιμοποιούνται για οργανωτικούς σκοπούς – ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά κατά τη διαδικασία οργάνωσης του assessment center- και τα στοιχεία που θα ζητηθούν από εσάς να συμπληρώσετε σε αυτά συγκεκριμένα είναι όνομα, Ε-Μail και τηλέφωνο.

Πώς χρησιμοποιούμε το E-Mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας εάν μας την προμηθεύσετε. Δεν αγοράζουμε ή αποκτούμε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τρίτα μέρη. Ενδέχεται να λάβουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τρίτο μέρος έαν κι εφόσον έχετε συναινέσει προς αυτό.

Θα χρησιμοποιήσουμε E-Mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας αφού μας παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Προγράμματος. Όταν επικοινωνείτε με το Πρόγραμμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχετε τη δυνατότητα σε εμάς να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ως τρόπο επικοινωνίας μαζί σας.

Το Πρόγραμμα κι η ΑΜΚΕ Global Shapers Athens Hub ΔΕΝ θα αιτηθούν ποτέ την παροχή ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών όπως ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, PINs, user names ή κωδικούς ασφαλείας μέσω E-Mail, google forms, doodle forms ΔΕΝ θα σας σταλεί με πρωτοβουλία του Προγράμματος ή της ΑΜΚΕ Global Shapers Athens Hub E-Mail δια του οποίου να σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να γίνει reset του κωδικού πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα regeneration.gr

Η Global Shapers Athens Hub διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλει μέσω E-Mail ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση. Τα ερωτηματολόγια αυτά ενδέχεται να έχουν τη μορφή υπερσυνδέσμου που οδηγεί σε google form ή doodle form.

Πώς χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Το Πρόγραμμα κι η ΑΜΚΕ Global Shapers Athens Hub μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά στα πλαίσια λειτουργείας τους αφού παρέχετε σχετικό τηλέφωνο επικοινωνίας.

Δεν αγοράζουμε ή αποκτούμε αριθμούς τηλεφώνων από τρίτα μέρη. Ενδέχεται να λάβουμε τον αριθμό τηλεφώνου σας από τρίτο μέρος έαν κι εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό.

Το Πρόγραμμα κι η ΑΜΚΕ Global Shapers Athens Hub ΔΕΝ θα επικοινωνήσουν με εσάς με μαζικά sms (bulk sms) στα οποία θα σας ζητείτε να απαντήσετε με συγκεκριμένη επιπλέον του παρόχου σας χρέωση.

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Προγράμματος

E-Mails από το Πρόγραμμα και τους ιθύνοντες αυτού θα αποστέλλονται από τις ακόλουθες διευθύνσεις

info@dev-site.regeneration.gr

@dev-site.regeneration.gr εν γένει Υπερσύνδεσμοι

Το Πρόγραμμα θα σας αποστέλει επικοινωνίες σχετικές με αυτό. Υπερσύνδεσμοι θα παρέχονται μέσω E-Mail οι οποίοι θα συνδέονται απευθείας με υλικό του Προγράμματος στους ιστοτόπους:

www.regeneration.gr

και σε google forms ReGeneration via Google Forms καθώς και αντίστοιχα doodle forms

Όταν παρέχονται υπερσύνδεσμοι μέσω E-Mail αυτοί θα εμφανίζονται:

  • Είτε ως ενεργοί σύνδεσμοι ενσωματωμένοι επί κειμένου
  • Είτε ως ενεργοί σύνδεσμοι με τη μορφή πλήρους διεύθυνσης URL , που θα εκκινούν με http://

Για να επιβεβαιώσετε τον προορισμό ενός ενεργού συνδέσμου πρέπει να σύρετε τον κέρσορα πάνω στο σύνδεσμο και να ελέγξετε τις πληροφορίες διεύθυνσης που εμφανίζονται στο status bar. Θα εμφανιστεί έτσι η ηλεκτρονική διεύθυνση προορισμού του υπερσυνδέσμου.