ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

H Global Shapers Athens Hub χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.regeneration.gr . Τα cookies είναι αρχείο που περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης. Τα cookies δε μπορούν να μεταδώσουν ιούς ή να παράσχουν πρόσβαση στο σκληρό δίσκο του χρήστη.

Ειδικότερα,χρησιμοποιούνται cookies που μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την Ιστοσελίδα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το τι επισκέφτηκαν, το χρόνο που ξόδεψαν καθώς και τα τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν, όπως για παράδειγμα μηνύματα λάθους . Αυτό μας βοηθάει να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Τα στοιχεία που καταγράφονται δεν ταυτοποιούν τους χρήστες και όλα τα δεδομένα συλλέγονται & συγκεντρώνονται ανώνυμα.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε εδώ.

Cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα και σε σύνδεση με το περιεχόμενο μας και σε διαφημίσεις που εμφανίζονται σε τρίτα sites και online υπηρεσίες ώστε να αναγνωρίσουμε ότι έχετε δει ή έχετε αλληλεπιδράσει με το περιεχόμενό μας ή με διαφημίσεις μας.Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies και τις πληροφορίες που θα συλλεγούν μέσω αυτών για να περιορίσουμε τον αριθμό των φορών που εμφανίζεται σε εσάς τυχόν διαφήμισή μας.Kι αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες ανώνυμα.

Η Global Shapers Athens Hub και το Πρόγραμμα ReGeneration δε δύναται να εξακριβώσει την ταυτότητα του χρήστη από τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies. Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα και αφορούν τους χρήστες /επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies.

Τρίτοι (Facebook, Google) χρησιμοποιούν cookies που μπορούν να ταυτοποιήσουν τους χρήστες καθώς και το γεγονός της εισόδου τους στον ιστότοπο regeneration.gr. Facebook & Google δύνανται να χρησιμοποιήσουν τα cookies και τα στοιχεία που συλλέγουν μέσω αυτών για την προβολή στους εν λόγω χρήστες διαφημίσεων και υλικού του ReGeneration ή να εμφανίσουν στα analytics της σελίδας regeneration.gr την ανάλυση των επισκέψεων των χρηστών στην ιστοσελίδα ή να εμφανίσουν στους χρήστες όταν βρίσκονται σε περιβάλλον εκτός της ιστοσελίδας regeneration.gr περιεχόμενο/διαφημίσεις που άπτεται των ενδιαφερόντων τους με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέσω cookies για τις σελίδες που επιλέγουν να επισκέπτονται (πχ regeneration.gr).

O χρήστης μπορεί να επιλέξει να απενεργοποιήσει /αναστείλει ή να ενεργοποιήσει τη λειτουργία των cookies , ολικά ή μερικά τροποποιώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Συγκεκριμένα ανάλογα με το είδος browser που χρησιμοποιείτε μπορείτε να ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους με οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies:

Microsoft Windows Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Εάν χρήστης επιλέξει να απορρίψει /απενεργοποιήσει τη χρήση όλων ή των αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας cookies τότε ενδέχεται να επηρεαστεί η αποδοσή της ιστοσελίδας καθώς και να περιοριστεί η πρόσβαση του χρήστη αυτού στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας . Αντίστοιχα αυτή η ενέργεια μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο και στη λειτουργία άλλων ιστοσελίδων συνδεδεμένων με την παρούσα ή μη.

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει cookies που έχουν αποθηκευτεί στον εξοπλισμό του. Παρόλα αυτά η διαγραφή αυτών ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία /απόδοση της ιστοσελίδας ή/και τυχόν άλλων ιστοσελίδων/εφαρμογών συνδεδεμένων με την παρούσα ή μη.

Ζητείται από κάθε χρήστη κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα να αποδεχθεί τη χρήση Cookies σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ,αποδεχόμενος /η την παρούσα πολιτική ο χρήστης αποδέχεται τη χρήση cookies από μέρους της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Υπερσύνδεσμοι

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει στην ιστοσελίδα υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους, ιστοσελίδες, εφαρμογές στο διαδίκτυο. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι οδηγούν σε ιστοσελίδες, εφαρμογές κτλ των οποίων τη διαχείριση ή εμπορική εκμετάλλευση έχουν τρίτα μέρη τα οποία δε συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. Το περιεχόμενο των τρίτων μερών προστίθεται στην ιστοσελίδα μας, έτσι ώστε να σας διατηρούμε ενημερωμένους με επιμελώς επιλεγμένες πληροφορίες που δύναται να βρείτε σχετικές ή ενδιαφέρουσες. Ωστόσο, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση πρόσθετων cookies από αυτά τα τρίτα μέρη στη συσκευή σας στην οποία δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.

Παρέχοντας υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα προς εξωτερικές ιστοσελίδες κλπ, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι εγκρίνει, συνιστά, συστήνει ή /και εγγυάται για οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή/και προϊόντα ή υπηρεσίες που αυτά παρέχουν ή ότι συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές τις τρίτες ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές κλπ εκτός έαν ρητώς ορισθεί διαφορετικά από την ίδια την Εταιρεία.

Σημειώστε ότι όταν επιλέξετε ένα σύνδεσμο προς άλλη ιστοσελίδα,ως χρήστης θα υπόκεισθε στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας ,της εφαρμογής κλπ που θα επισκεφθείτε.

Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να ελέγχετε τους ιστότοπους οποιωνδήποτε τρίτων μερών και τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου και cookies τους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο διαχείρισής τους.

Η Εταιρεία δεν θα αποτελεί μέρος σε οποιαδήποτε σύμβαση επιλέξετε να εισέλθετε με το τρίτο μέρος που αντιστοιχεί στον υπερσύνδεσμο.

Η Εταιρεία δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για το Υλικό οποιασδήποτε ιστοσελίδας, ιστοτόπου, εφαρμογής κτλ που συνδέεται εξωτερικά με την ιστοσελίδα www.regeneration.gr  Χρησιμοποιείτε ή επιλέγετε τους υπερσυνδέσμους αποκλειστικά με δική σας ευθύνη κι η Εταιρεία δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με ζημίες ή απώλειες που θα προκληθούν σε εσάς από τη χρήση ή με αφορμή τη χρήση του υπερσυνδέσμου.