Οι Υποστηρικτές μας

Ιδρυτικοί Υποστηρικτές

Οργανισμοί που πίστεψαν στο όραμα του ReGeneration και υποστήριξαν ή συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη δράση του

Ιδρυτικοί υποστηρικτές
Παρελθοντικοί υποστηρικτές

Εταιρικοί & Λοιποί Υποστηρικτές

Οργανισμοί, με τη χρηματοδότηση των οποίων, το πρόγραμμα έχει καταφέρει να υλοποιήσει πολυάριθμες Ακαδημίες και μεγάλες πρωτοβουλίες

Συνεργάτες

Eπιλεγμένοι συνεργάτες που προσφέρουν υπηρεσίες, τεχνογνωσία και πόρους για να μπορέσει το ReGeneration να λειτουργήσει άρτια σε κάθε στάδιο.

Community Partners

Εταιρείες και οργανισμοί οι οποίοι αγκάλιασαν το Πρόγραμμα συμβάλλοντας στην προώθησή του αναπτύσσοντας συνέργειες παντός είδους.