Διακρίσεις

2023

Bronze Award

Best in Media & Tools | Social & Community Engagement | PR Awards 2023

2022

Χρυσό Βραβείο

Best Social Responsibility Activities | Women Education & Skilling | Women Empowerment Awards 2022

Χρυσό Βραβείο

Public Sector & NGOs | Women Empowerment Awards 2022

2021

ΜΚΟ της Χρονιάς

Ενίσχυση Απασχόλησης | Hellenic Responsible Business Awards

Χρυσό Βραβείο

Hellenic Responsible Award | Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και επενδύουν στην Βιώσιμη Ανάπτυξη (Τράπεζα Πειραιώς)

Bronze Award

Δια βίου Μάθηση και Απασχολησιμότητα | ReGeneration meets Coursera: Skills for Greece 2021 | Education Leaders Awards powered by RDC Informatics

2020

ΜΚΟ της Χρονιάς

Ενίσχυση Απασχόλησης | Hellenic Responsible Business Awards

Bronze Award

ReGeneration Goes Virtual | HR Awards

2019

Χρυσό βραβείο

Best Youth Employment Initiative | Hellenic Responsible Business Awards

2018

Χρυσό βραβείο

Δια Βίου Μάθηση | Hellenic Responsible Business Awards

Βραβείο Βιώσιμης Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας

by Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Χρυσό βραβείο

Best Youth Employment Initiative

2016

Χρυσό βραβείο

Most Innovative Use of Technology in HR | Hellenic Responsible Business Awards

Αργυρό βραβείο

Best Youth Employment Initiative | Hellenic Responsible Business Awards

2015

Χρυσό βραβείο

Best Graduate Recruitment Process Outsourcing

Αργυρό βραβείο

Best Youth Employment Initiative / Service Provider

Χρυσό βραβείο

Excellence in Graduate Development