Όροι και προϋποθέσεις (on Industry 4. Engineers – Viohalco companies)

Χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης

 • ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

 • Για να υποβάλεις την αίτησή σου θα πρέπει πρώτα να αποδεχθείς τους όρους που θα βρεις πιο κάτω στην σελίδα αυτή τσεκάροντας το κουτί που βρίσκεται στο τέλος των όρων.

 • H αίτηση ΔΕΝ μπορεί να υποβληθεί μέσω κινητού ή τάμπλετ.

 • Την αίτηση θα πρέπει να την συμπληρώσεις όλη στα ελληνικά.

 • Θα χρειαστείς λιγότερο από 30’ για να ολοκληρώσεις την αίτηση και δεν υπάρχει η δυνατότητα να την αποθηκεύσεις και να συνεχίσεις σε δεύτερο χρόνο, συνεπώς όταν την ξεκινήσεις, υπολόγισε να έχεις τον απαραίτητο χρόνο ώστε να την ολοκληρώσεις.

 • Σε περίπτωση που δεν μπορείς να πατήσεις υποβολή αίτησης βεβαιώσου ότι η προβολή του παραθύρου είναι στο 100% και αν το πρόβλημα παραμένει δοκίμασε από διαφορετικό browser.

 • Το βιογραφικό σου θα πρέπει να το αναρτήσεις στα αγγλικά, σε μορφή pdf και το όνομα του αρχείου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία σου στα αγγλικά στην μορφή “LASTNAME_FIRSTNAME_CV”, π.χ. “PAPADOPOULOU_MARIA_CV”.

 • Μόλις την υποβάλλεις, θα λάβεις ένα e-mail, το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι η αίτηση καταχωρήθηκε επιτυχώς στο σύστημά μας. Σε περίπτωση που δεν το λάβεις, θα προτείναμε να ελέγξεις και το φάκελο junk/spam ή κοινωνικά, καθώς ενδέχεται να έχει πάει εκεί.

 • Ύστερα από την συλλογή και επεξεργασία των αιτήσεων και των βιογραφικών, θα λάβεις ενημέρωση για την πορεία της αίτησής σου.

Πάτα εδώ για να κατεβάσεις έναν οδηγό που θα σου εξηγεί βήμα-βήμα πώς να υποβάλεις επιτυχώς την αίτησή σου.

Όροι και Προϋποθέσεις

Το Πρόγραμμα ReGeneration Academy on Industry 4. Engineers powered by Viohalco Companies αποτελεί μια πρωτοβουλία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Global Shapers Athens Hub (εφ’εξής «Global Shapers Athens Hub») με τη συνδρομή Εταιρειών (εφ’ εξής «Συμμετέχουσες Εταιρείες»)  και των εταιρειών της Viohalco  με στόχο να προετοιμάσει εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα των δεδομένων, με ισχυρό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο.

Κάθε συμμετέχοντας/ουσα, που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους του Προγράμματος και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται και παρέχεται από την Global Shapers, μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος ReGeneration της Global Shapers, πριν από την υποβολή αίτησης συμμετοχής της στο Πρόγραμμα.

Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την προηγούμενη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, καθώς και της κατωτέρω Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Global Shapers που συμπληρώνει τους παρόντες όρους. Ο/H ενδιαφερόμενος/νη δεν δύναται να προχωρήσει σε υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα εάν προηγουμένως δεν αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής.

 

Ι. Το Πρόγραμμα – Γενικά

Το ReGeneration και οι εταιρείες της Viohalco συνεργάζονται στην υλοποίηση της εξειδικευμένης Ακαδημίας «ReGeneration Academy on Industry 4. Engineers powered by Viohalco Companies», με στόχο την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και την απασχόληση νέων πτυχιούχων στον κλάδο των Μηχανικών.

Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα έρχεται να αναπτύξει τους/τις μηχανικούς του μέλλοντος εφοδιάζοντας τους/τις υποψηφίους με γνώσεις και δεξιότητες, εργαλεία και καλές πρακτικές της σύγχρονης Bιομηχανίας, ενισχύοντας έτσι το επαγγελματικό τους προφίλ και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βασικές αλλά και προχωρημένες γνώσεις πάνω στις διαδικασίες παραγωγής της σύγχρονης Βιομηχανίας βασιζόμενες σε πρότυπα ποιότητας, τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε τεχνικό επίπεδο (Production Engineering).

Θα καλυφθούν εκτενώς, θεωρητικά και πρακτικά, θεματικές σχετικές με Project Management (παραδοσιακές και σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές), Lean Management & Problem Solving, Process Management, Quality Assurance & Control, HSE Management, Data Analysis & Business Intelligence.

Η εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 90 διδακτικών ωρών, έχει σχεδιαστεί από το ReGeneration και τις εταιρείες της Viohalco, υπό την καθοδήγηση της Code.Hub και πραγματοποιείται σε διάστημα 6 εβδομάδων (23 Μαΐου 2022 – 30 Ιουνίου 2022) σε περιβάλλον ψηφιακής τάξης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων, σε τομείς συναφείς με Engineering, Management, Administration, Business Analysis, Consulting.


Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη θα βρεις εδώ.

ΙΙ. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει φάσεις. Κάθε φάση περιλαμβάνει επιμέρους στάδια. Για την πρόσβαση σε επόμενο στάδιο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής  ολοκλήρωση του προηγούμενου. Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των σταδίων κάθε φάσης, δίνει στον/στην υποψήφιο/α τη δυνατότητα συμμετοχής στην επόμενη φάση. 

⮚ Α’ Φάση: Υποβολή αίτησης συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας

⮚ Β’ Φάση: Αξιολόγηση υποψηφίων

 

1ο Στάδιο: Αξιολόγηση των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής 

 1. Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει:

Πτυχιούχοι

Να είναι απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια) ή / και Ι.Ε.Κ. ή / και Κολλεγίων, μίας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:

 • Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
 • Σχολή Χημικών Μηχανικών
 • Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
 • Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών
 • Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σχετικών με τα παραπάνω αντικείμεναNα έχουν μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία, έως τριών (3) ετών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές τους.

 

Nα είναι ηλικίας έως και 29 ετών.

Nα συμμετέχουν/έχουν συμμετάσχει σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. Εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).

 

 1. Κάθε υποψήφιος/ια μπορεί να υποβάλει μια αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας το ενδιαφέρον της για το Πρόγραμμα, μέσα από τη σχετική φόρμα υποβολής αίτησης συμμετοχής, στο διαδικτυακό τόπο www.regeneration.gr. Αιτήσεις υποψηφίων δύνανται να υποβληθούν παραδεκτώς μόνον εντός του χρονικού  διαστήματος που ορίζει για την υποβολή αιτήσεων το    ReGeneration Academy on Industry 4. Engineers powered by Viohalco Companies.
 2. Τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων/ουσών (βιογραφικό κλπ.) θα παραμένουν διαθέσιμα στην ομάδα διαχείρισης του ReGeneration για 24 μήνες από την αρχική υποβολή της αίτησής τους, ενώ τα στοιχεία των επιτυχόντων (σ.σ. των υποψηφίων που έχουν περάσει επιτυχώς όλα τα στάδια επιλογής και εκπαίδευσης) θα παραμένουν διαθέσιμα στις συμμετέχουσες Εταιρείες μέσω του Προγράμματος ReGeneration για ένα ημερολογιακό έτος (12 μήνες), από την ημερομηνία που τα στοιχεία των επιτυχόντων θα είναι διαθέσιμα στην  πλατφόρμα του ReGeneration. Εάν ο/η υποψήφιος/α είχε υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο   ReGeneration Academy on Industry 4. Engineers powered by Viohalco Companies όμως απέτυχε στη διαδικασία επιλογής μπορεί να αιτηθεί εκ νέου τη συμμετοχή του στο ReGeneration. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας  επιλογής ενός/μίας συμμετέχοντα/ουσας σε ένα κύκλο του Προγράμματος, δε  συνεπάγεται αυτομάτως την επιτυχία της επόμενης αίτησης συμμετοχής της εκάστοτε συμμετέχοντα/ουσας.Aπό την ημέρομηνία που θα εισαχθείς ως finalist στην πλατφόρμα του ReGeneration και για τα επόμενα 2 χρόνια δεν μπορείς να κάνεις εκ νέου αίτηση σε επόμενο πρόγραμμα του ReGeneration ή/και του Project Future. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος, έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις εκ νέου συμμετοχή σε επόμενο πρόγραμμα, εφόσον πληροίς τις εκάστοτε προϋποθέσεις, περνώτας εξαρχής όλη την διαδικασία αιτήσεων και αξιολόγησης. Όλοι οι finalists που συμμετείχαν έως και τον Ιούνιο του 2020 σε  κάποιο από τα προγράμματα του ReGeneration (γενικοί κύκλοι, ReGeneration  Academies, Project Future), έχουν το δικαίωμα εκ νέου συμμετοχής σε έναν και μοναδικό μελλοντικό κύκλο του προγράμματος που επιθυμούν, σύμφωνα με τους προηγούμενους όρους συμμετοχής και εφόσον εξακολουθούν να  πληρούν όλα τα κριτήρια.  

2ο Στάδιο: Game-based assessment (ψυχομετρικό test)

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, όπου οι συμμετέχοντες/ουσες που θα έχουν  συμπληρώσει την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.regeneration.gr, οι  συμμετέχοντες/ουσες που πληρούν τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής θα κληθούν να συμμετάσχουν στο δεύτερο (2ο) στάδιο της διαδικασίας επιλογής, στη δοκιμασία δεξιοτήτων και προσωπικότητας. Η δοκιμασία δεξιοτήτων και προσωπικότητας θα  διεξαχθεί μέσω ειδικών ηλεκτρονικών παιγνίων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου/ηλεκτρονικής εφαρμογής στους/στις συμμετέχοντες/ουσες. Η κατάρτιση  προφίλ με βάση την επίδοση των συμμετεχουσών δεν είναι αυτοματοποιημένη. Η  συμμετοχή σε αυτά θα πραγματοποιείται από τον υπολογιστή, το κινητό  τηλέφωνο ή το tablet του/της κάθε συμμετέχοντα/ουσας, φορτώνοντας τη σχετική εφαρμογή.  Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να λάβουν μέρος σε ένα game, διάρκειας 45’ – 60’,  το οποίο θα υποδείξουν οι υπεύθυνοι του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι δεν  απαιτείται πρότερη εμπειρία gaming για την συμμετοχή στο εν λόγω ηλεκτρονικό  παίγνιο. Σε περίπτωση τεχνικού κολλήματος κατά την συμπλήρωση των Online tests (games), οι αιτίες και η συνέχιση/επανάληψή τους θα εξεταστούν από την  επιτροπή επιλογής του ReGeneration.

3ο Στάδιο: Live Assessment Centre (συνεντεύξεις)

Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς το 2ο στάδιο, θα λάβουν μέρος στο Live Assessment  Centre, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της νέας  πραγματικότητας που επιβάλλει ο COVID-19.

Σε περίπτωση που ο/η συμμετέχοντας/ουσα δεχτεί να συμμετάσχει στο Live Assessment  Centre και παρ΄ όλα αυτά απουσιάσει, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση  των υπευθύνων του Προγράμματος και χωρίς να συντρέχει ανωτέρα βία ή σπουδαίος λόγος (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικό φαινόμενο (σεισμός), ασθένεια, θάνατος συγγενικού προσώπου), η Επιτροπή Επιλογής έχει την απόλυτη  διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει τον αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από τη  διαδικασία επιλογής και από τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα γενικά, για τον  τρέχοντα κύκλο.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Επιλογής που θα αναλάβει την αξιολόγηση  των αιτήσεων των συμμετεχόντων/ουσων καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής  αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση της επί αυτών, βασιζόμενη στα κριτήρια  επιλογής που έχουν τεθεί από το Πρόγραμμα (αποτελέσματα online tests,  συνέντευξη κατά το στάδιο του Live Assessment Centre, βιογραφικό  συμμετέχοντα/ουσας) και δεν αιτιολογεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης  υποβληθέντων συμμετοχών και δε γίνονται δεκτές ενστάσεις. Κατά των  αποτελεσμάτων δε χωρεί κανένα ένδικο βοήθημα / μέσο ενώπιον παντός  Δικαστηρίου ή Αρχής ή Ιδιωτικού Φορέα, άλλως και σε κάθε περίπτωση ο/η συμμετέχοντας/ουσα παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την άσκησή του/της.

Γ’ Φάση: Συμμετοχή στο 2ήμερο εκπαίδευσης σε Soft και Business skills, καθώς και στο  ReGeneration Academy on Industry 4. Engineers powered by Viohalco Companies.

 1. 2ήμερο εκπαίδευσης σε Soft και Business skills: Οι υποψήφιοι/ες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη Φάση Αξιολόγησης (Β’ Φάση) έχουν το δικαίωμα  συμμετοχής σε 50 ώρες εκπαίδευσης που εστιάζουν στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχουσών. Λόγω της πανδημίας του COVID 19, από τον Μάρτιο του 2020, ακολουθώντας τις επίσημες οδηγίες και  έχοντας πάντοτε ως πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια και την υγεία όλων των συμμετεχουσών, η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται virtually.
 1. Η εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 90 διδακτικών ωρών, έχει σχεδιαστεί από το ReGeneration και τις εταιρείες της Viohalco, υπό την καθοδήγηση της Code.Hub και πραγματοποιείται σε διάστημα 6 εβδομάδων (23 Μαΐου 2022 – 30 Ιουνίου 2022) σε περιβάλλον ψηφιακής τάξης.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του, οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων, σε τομείς συναφείς με Engineering, Management, Administration, Business Analysis, Consulting.


Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη θα βρεις εδώ.

 

Κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος:

 • Για να λάβουν την πιστοποίηση, οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις 90 ώρες hands-on εκπαίδευσης και να συνεισφέρουν επαρκώς, ποιοτικά και ποσοτικά, στο Ομαδικό Final Project, το οποίο θα παρουσιάσουν την τελευταία ημέρα της εκπαίδευσης

 

III. Αμειβόμενη Απασχόληση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αλλά και της εκπαίδευσης – ως περιγράφεται ανωτέρω, οι συμμετέχοντες/ουσες που θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα στάδια αυτής θα μπορούν να πραγματοποιήσουν απευθείας συνεντεύξεις με τις Συμμετέχουσες Εταιρείες. Η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεντεύξεων είναι συνεχής κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς το Πρόγραμμα παραμένει αδιάλειπτα ενεργό, με τις Εταιρείες να επικαιροποιούν τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΔΕΝ συνεπάγεται την αντιστοίχιση εκάστοτε συμμετέχοντας/oυσας με θέση αμειβόμενης απασχόλησης. Η επιτυχής ολοκλήρωση των τριών πρώτων σταδίων του Προγράμματος δεν συνεπάγεται την εξασφάλιση συνέντευξης με συμμετέχουσες εταιρείες με σκοπό την πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης ούτε συνεπάγεται την ίδια την πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης. Οι συμμετέχοντες/ουσες γνωρίζουν και αποδέχονται, ρητώς, ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση η επίδειξη ενδιαφέροντος από τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα εταιρείες, για την πραγματοποίηση συνέντευξης με εκπροσώπους των εν λόγω εταιρειών για την πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης. Οι συμμετέχουσες εταιρείες γνωρίζουν και αποδέχονται, ρητώς ότι η Global Shapers ουδεμία ανάμειξη έχει στην τελική επιλογή για την κάλυψη θέσεων αμειβόμενης απασχόλησης, η οποία τελική επιλογή παραμένει αποκλειστικά στην εκάστοτε συμμετέχοντα/ουσα εταιρεία, για τις θέσεις αμειβόμενης απασχόλησης προς πλήρωση στην τελευταία.

Στην περίπτωση που ο/η συμμετέχοντας/oυσα δεχθεί πρόταση από μια συμμετέχουσα εταιρεία, πρέπει να επικοινωνήσει με την εν λόγω εταιρεία το αργότερο εντός μιας εβδομάδας, προκειμένου να ανακοινώσει εάν αποδέχεται ή απορρίπτει την πρόταση της εταιρείας. Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να επικοινωνήσουν σε κάθε περίπτωση με την ως άνω εταιρεία, είτε η απάντησή τους είναι θετική είτε αρνητική. Η απάντηση του/της εκάστοτε συμμετέχοντα/ουσας είναι δεσμευτική. Εάν ο/η συμμετέχοντας/ουσα δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η Global Shapers διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να την αποβάλλει από το Πρόγραμμα. Ο/Η συμμετέχοντας/ουσα αποδέχεται ρητώς ότι η Global Shapers ουδεμία ευθύνη θα φέρει σχετικά εξ’ αυτού του λόγου και δηλώνει ότι δεν θα εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση έναντι της Global Shapers Athens Hub εξ’ αυτού του λόγου.

Οι συμμετέχοντες/ουσες ΔΕΝ επιτρέπεται να επικοινωνούν απευθείας με συμμετέχουσες εταιρείες, προκειμένου να επιδιώξουν την πραγματοποίηση συνέντευξης. Η οποιαδήποτε επικοινωνία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με πρωτοβουλία των συμμετεχουσών εταιρειών. Σε περίπτωση που προγραμματιστεί συνέντευξη και ο/η συμμετέχων/ουσα δεν μπορεί να παρευρεθεί σε αυτήν για οποιονδήποτε λόγο οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη συμμετέχουσα εταιρεία, εγκαίρως.

Οι συμμετέχοντες/ουσες, που θα λάβουν πρόταση συνεργασίας από δύο ή περισσότερες συμμετέχουσες εταιρείες, θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι την εταιρεία στην οποία θα απασχοληθούν. Η αποδοχή, όμως, της πρότασης μιας εταιρείας, συνεπάγεται αυτόματα τον αποκλεισμό της δυνατότητας αποδοχής προτάσεων από άλλες συμμετέχουσες εταιρείες. Αν ο/η συμμετέχοντας/ουσα αποδεχτεί τις προτάσεις δύο (ή περισσότερων) συμμετεχουσών εταιρειών, τότε η εν λόγω συμμετέχων/ουσα αποβάλλεται από το Πρόγραμμα κατά την αποκλειστική κρίση των υπευθύνων του Προγράμματος και οι δύο θέσεις θα καλυφθούν από ετέρους συμμετέχοντες/ουσες του Προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες/ουσες γνωρίζουν και αποδέχονται, ρητώς, ότι σε περίπτωση που επιλεχθούν για πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης από συμμετέχουσα εταιρεία, η Global Shapers δεν συμμετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών και της εν λόγω συμμετέχουσας εταιρείας, ούτε σε οποιαδήποτε σύμβαση συναφθεί μεταξύ αυτών.

Η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης του/της κάθε συμμετέχοντα/ουσας ορίζεται από τη συμμετέχουσα εταιρεία στην οποία θα πραγματοποιήσει την απασχόλησή του. Η  Global Shapers δεν εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον καθορισμό της εν λόγω ημερομηνίας. Η απασχόληση σε συμμετέχουσα εταιρεία συνεπάγεται την απασχόληση του επιτυχόντα, επί τη βάση οκτάωρης καθημερινής απασχόλησης για διάστημα πενθημέρου ή εξαημέρου.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα αμείβονται για την εργασία που θα παρέχουν στις συμμετέχουσες εταιρείες, κατ’ ελάχιστον, με το μικτό ποσό των οκτακοσίων Ευρώ (€ 800), μηνιαίως. Σε περίπτωση που ο Νόμος, ΓΣΕΕ και ΣΕΕ προβλέπουν ελάχιστο κατώτατο μικτό μισθό άνω των οκτακοσίων Ευρώ (€ 800), μηνιαίως, τότε η αμοιβή ορίζεται ίση με αυτό το ποσό.

Οι συμμετέχοντες/ουσες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητώς, ότι η συνέχιση της οποιασδήποτε μορφής σχέσης συνεργασίας μεταξύ του εκάστοτε απασχολούμενου στη συμμετέχουσα εταιρεία και της εν λόγω εταιρείας θα αποτελεί, αποκλειστικά και μόνο, απόφαση της ως άνω εταιρείας, η οποία και θα φέρει την ιδιότητα του εργοδότη, ενώ η Global Shapers ουδεμία ανάμειξη θα έχει σε αυτήν. Επίσης οι συμμετέχοντες/ουσες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος δεν συνεπάγεται την εξασφάλιση της συνέχισης της απασχόλησης του/της συμμετέχοντα/ουσας στην συμμετέχουσα εταιρεία στην οποία πραγματοποίησε την αμειβόμενη απασχόληση ή σε άλλη συμμετέχουσα εταιρεία.

Εφ’ όσον η επαφή/επικοινωνία για την κάλυψη μιας θέσης έχει πραγματοποιηθεί μέσω του Προγράμματος και εν γένει μέσω του ReGeneration της Global Shapers απαγορεύεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να δηλώσουν στις συμμετέχουσες εταιρείες, που προσφέρουν θέσεις αμειβόμενης απασχόλησης προς πλήρωση, την επιθυμία τους να καταλάβουν τη θέση εκτός πλαισίου των ανωτέρω.. 

 

ΙV. Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς περιλαμβάνει την προσφορά 25 ωρών εθελοντικής προσφοράς σε συνεργαζόμενους με το Πρόγραμμα οργανισμούς.

Η εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ θα πραγματοποιείται εκτός εργασιακού ωραρίου, πιθανώς και Σαββατοκύριακα. Δεν υφίσταται περιορισμός σχετικά με τον προγραμματισμό της παροχής εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ. Η παροχή της εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ θα παρέχεται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε ελεύθερη ώρα τους κι όχι σε ώρες εκπαίδευσης, ώρες εργασίας.

Οι συμμετέχοντες/ουσες αποδέχονται, ρητώς, ότι η προσφορά των υπηρεσιών τους, εντός του πλαισίου του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς του Προγράμματος είναι εθελοντική. Δεν θα αιτηθούν ή/και θα λάβουν από την ΜΚΟ στην οποία θα παρέχουν, εθελοντικά, τις υπηρεσίες τους ή από έτερη ΜΚΟ ή/και από την Global Shapers ή/και από συμμετέχουσα εταιρεία στην οποία πραγματοποιούν την απασχόλησή τους ή/και από τρίτο, οποιαδήποτε αμοιβή ή/και αντάλλαγμα σχετικά.

Οι συμμετέχοντες/ουσες αναγνωρίζουν ρητά ότι η Global Shapers, οι διευθύνοντες του Προγράμματος, καθώς κι οι χορηγοί/υποστηρικτές/χρηματοδότες αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχουσών για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα, βλάβη, ζημία, υλική ή ηθική, θετική ή αποθετική ή διαφυγόν κέρδος προκληθεί σε αυτούς κατά τη διάρκεια ή/και επ’ αφορμή της παροχής της εθελοντικής εργασίας τους στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος κοινωνικής προσφοράς.

Η Global Shapers δεν συμμετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη σχέση μεταξύ συμμετέχοντα/ουσας και της ΜΚΟ, στην οποία θα προσφέρει, εθελοντικώς, τις υπηρεσίες του, ούτε σε οποιαδήποτε σύμβαση που τυχόν συναφθεί μεταξύ αυτών.

 

 1. Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

Οποιαδήποτε εκπαιδευτική και επαγγελματική δραστηριότητα δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή εφόσον ο/η συμμετέχων/ουσα έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τις προπτυχιακές σπουδές του ή αναμένεται η απόκτηση πτυχίου εντός τριμήνου και μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Προγράμματος, της νόμιμης καθημερινής 8ωρης απασχόλησης ρητώς συμπεριλαμβανομένης.

Οι επιτυχόντες/ούσες οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς την εκπαίδευση που παρέχει το Πρόγραμμα, τυχόν σεμιναρίων ρητώς συμπεριλαμβανομένων, και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς , άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, στην ΜΚΟ στην οποία θα κληθούν να συνδράμουν.

Ειδικότερα:

Α) Στην εκπαίδευση συμμετέχουν άπαντες οι υποψήφιοι/ες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς όλα τα στάδια επιλογής. Στην περίπτωση που υποψήφιος/α απουσιάσει πλέον των εννέα (9) ωρών από την εκπαίδευση, χωρίς να υφίσταται λόγος ανωτέρας βίας, σπουδαίος λόγος, τότε ενημερώνεται ότι αποβάλλεται από το Πρόγραμμα.

Β) Σε περίπτωση που π/η συμμετέχοντας/ουσα δε μπορεί να παρακολουθήσει την εκπαίδευση είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει σχετικά εγγράφως το Πρόγραμμα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dev-site.regeneration.gr.

Οι συμμετέχοντες/ουσες οφείλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς του ReGeneration, σύμφωνα με την δομή και τις προδιαγραφές που ορίζει το τελευταίο. Σε περίπτωση αποχής ή ελλιπούς συμμετοχής του στο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς, θα εξετάζεται από το Πρόγραμμα αν ο/η συμμετέχοντας/ουσα θα συνεχίσει την πραγματοποίηση της εκπαίδευσής του και κατ’ επέκταση την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα εν γένει. Τυχόν αποβολή συμμετέχοντα/ουσας από το Πρόγραμμα λόγω αποχής της από δραστηριότητες παροχής κοινωνικής προσφοράς είναι στην απόλυτη κρίση του Προγράμματος. Ο/Η συμμετέχοντας/ουσα αποδέχεται ρητώς ότι το ReGeneration κι η Global Shapers Athens Hub ουδεμία ευθύνη θα φέρουν σχετικά εξ αυτού του λόγου, ούτε ο ίδιος διατηρεί οποιαδήποτε απαίτηση έναντι στο ReGeneration και τη Global Shapers Athens Hub εξ αυτού του λόγου.

Η πρόωρη διακοπή της παροχής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος σε θέση αμειβόμενης απασχόλησης σε Συμμετέχουσα Εταιρεία από συμμετέχοντα/ουσα για οποιονδήποτε λόγο εκτός ανωτέρας βίας, σπουδαίου λόγου συνεπάγεται την αυτόματη αποβολή αυτής και από το Πρόγραμμα συνολικά κατά την ελεύθερη κρίση του Προγράμματος. Εάν συμμετέχοντας/ουσα αποβληθεί από το Πρόγραμμα γι’αυτό το λόγο θα αποκλείεται γενικά από αυτό, ήτοι δε θα μπορεί να αιτηθεί εκ νέου τη συμμετοχή της σε αυτό.

Σχετικά με την αποβολή από το Πρόγραμμα αποφασίζουν αποκλειστικά οι Υπεύθυνοι του Προγράμματος. Οι αποφάσεις των υπευθύνων του Προγράμματος σχετικά με την αποβολή ενος/μιας συμμετέχοντα/ουσας ΔΕΝ υπόκεινται σε διαδικασία επανεξέτασης, ούτε γίνονται παραδεκτές σχετικές ενστάσεις. Κατά των αποφάσεων αυτών δε χωρεί κανένα ένδικο βοήθημα/μέσο ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής ή Ιδιωτικού Φορέα, άλλως και σε κάθε περίπτωση ο/η συμμετέχοντας/ουσα παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την άσκησή του. Ο/Η συμμετέχοντας/ουσα αποδέχεται ρητώς ότι το ReGeneration κι η Global Shapers Athens Hub, ουδεμία ευθύνη θα φέρουν σχετικά εξ αυτού του λόγου, ούτε η ίδια διατηρεί οποιαδήποτε απαίτηση έναντι στο ReGeneration και τη Global Shapers Athens Hub εξ αυτού του λόγου.

Η Global Shapers Athens Hub διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από συμμετέχοντα/ουσα αποκατάσταση, αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία, θετική και αποθετική, και ηθική βλάβη προκληθεί σε αυτήν και στο Πρόγραμμα εξαιτίας παράνομης συμπεριφοράς αυτού ή/και συμπεριφοράς του που παραβιάζει τους όρους συμμετοχής.

 

ΙΧ. Πολιτική Διαχείρισης & Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Global Shapers σέβεται και λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων και κατ’ επέκταση και εν προκειμένω η Global Shapers παρέχει τη διαβεβαίωση ότι έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης ώστε να εξασφαλίζει και να εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχουσών, υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, προστατεύονται απολύτως και είναι άκρως ασφαλή.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Global Shapers έχει εκπονήσει και τηρεί με αυστηρότητα την ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Global Shapers, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, σε συμμόρφωση πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Κατωτέρω παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Global Shapers με ειδικές αναφορές στο Πρόγραμμα:

 1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Global Shapers Athens Hub, που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Γράμμου, αρ. 71, (Αρ. ΓΕΜΗ 143248301000) (εφεξής: η «Εταιρεία») είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  που συλλέγονται στο πλαίσιο του Προγράμματος  ReGeneration Academy on Industry 4. Engineers powered by Viohalco Companies   (εφεξής: το «Πρόγραμμα»).
 2. Νομική Βάση. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  (εφεξής:  «προσωπικά δεδομένα») των συμμετεχουσών στο Πρόγραμμα, με βάση την ελεύθερη και οικειοθελή δήλωση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής σε αυτό. Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχουσών στο Πρόγραμμα και να εξασφαλίζει την από την πλευρά τους απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων που τους παρέχει η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που ισχύει για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία. Για την όσο το δυνατόν πιο διαφανή σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και της Υπεύθυνης Επεξεργασίας, ήτοι της Εταιρείας, η τελευταία δύναται να αιτηθεί από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες την παροχή της συναίνεσης τους  για συγκεκριμένη επεξεργασία, που δεν καλύπτεται από τη δήλωση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας (π.χ. λήψη φωτογραφικού υλικού για τους σκοπούς του Προγράμματος κλπ), εφόσον κρίνει ότι απαιτείται για την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων των υποκειμένων και για την προάσπιση των συμφερόντων και των δύο πλευρών.

Επιπρόσθετα, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας, ήτοι η Εταιρεία, δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νομικές βάσεις, ήτοι προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωσή της, ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της, ή για τη διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων των συμμετεχουσών στο Πρόγραμμα, ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα.

 1. Νομικό Πλαίσιο. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχουσών στο Πρόγραμμα υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής, τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR), τις διατάξεις του Ν. 4624/2019, καθώς και στους εκάστοτε ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τυγχάνουν εφαρμοστέοι.
 2. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος και προκειμένου να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα είναι: Όνομα, Επώνυμο, E-Mail, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, Χώρα, Τηλέφωνο, Ημερομηνία Γεννήσεως/Ηλικία, γένος φύλου, εθνικότητα, φωτογραφία, στοιχεία εκπαίδευσης, επαγγελματική σταδιοδρομία, στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντά σας, τα οποία επιλέγετε οι ίδιοι/ίδιες να γνωστοποιήσετε. Επίσης, κατά τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα  συλλέγονται στοιχεία που προκύπτουν από τα αποτελέσματα συμμετοχής σας σε τεστ δεξιοτήτων (Games Based Assessment) και στις ατομικές συνεντεύξεις. Η χρήση από την Εταιρεία των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων είναι αναγκαία και απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

 

Επιπλέον, η Global Shapers θα ζητήσει να της παράσχετε προηγούμενη, ειδική,  ρητή συγκατάθεση προκειμένου να συλλέξει ή / και χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, φωτογραφία, email) με σκοπό την επικοινωνία και τη διαφημιστική προβολή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης του Προγράμματος  ReGeneration Academy on Industry 4. Engineers powered by Viohalco Companies , ώστε να αποκτήσει φήμη και αναγνωρισιμότητα. Σε περίπτωση που παρέχετε τη συναίνεσή σας, θα διατηρείτε το δικαίωμα να άρετε τη συναίνεση αυτή στο μέλλον.

Ειδικά, στο πλαίσιο του online 2-day Training και του Live Assessment Centre (LAC), η Global Shapers  θα ζητήσει να της παράσχετε προηγούμενη, ειδική,  ρητή συγκατάθεση προκειμένου να συλλέξει – κατά τη διάρκειά τους – φωτογραφικό υλικό (screenshots) και αποσπάσματα βίντεο  που σας απεικονίζουν, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως μέρος του διαφημιστικού υλικού για την επικοινωνία και προώθηση της ενέργειας, μέσω του  Προγράμματος   ReGeneration Academy on Industry 4. Engineers powered by Viohalco Companies  (υλικό για επικοινωνία του προγράμματος μέσω social media καναλιών, υλικό για επικοινωνία του προγράμματος σε τηλεοπτικούς σταθμούς). Σημειώνεται ότι το εν λόγω υλικό θα διαβιβαστεί και θα χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποκλειστικά και μόνο για  σκοπούς προωθητικούς  του  ReGeneration Academy on Industry 4. Engineers powered by Viohalco Companies 

 1. Χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο άσκησης της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητάς της και για τους σκοπούς λειτουργίας, εκτέλεσης και ανάπτυξης του Προγράμματος, σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής σε αυτό και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των κατωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση-επικαιροποίηση. Οι σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αφορούν ενδεικτικά: την επικοινωνία μας με εσάς, την ενημέρωσή σας για τις δραστηριότητές μας, για την εκτέλεση του Προγράμματος, σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής σε αυτό, από τη στιγμή που υποβάλλετε δήλωση συμμετοχής, για τη συμμετοχή σας στις διαδικασίες αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας, για τη συμμετοχή σας σε εκπαιδεύσεις, για τη συμμετοχή σας – εφόσον επιλεγείτε – στη λίστα υποψηφίων προς πρόσληψη από τις συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα εταιρείες, για τη βελτίωση του περιεχομένου και την ανάλυση της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου αλλά και του ίδιου του Προγράμματος, για σκοπούς προωθητικούς με απώτερο στόχο το Πρόγραμμα να συγκεντρώσει την προσοχή του κοινού. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων  από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεν έχει σκοπό εμπορικής αξιοποίησης. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Υπεύθυνη επεξεργασίας υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται.
 2. Διατήρηση των δεδομένων. Τα προσωρινά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Προγράμματος όπως αναλύονται στους Όρους Συμμετοχής Διατήρηση των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα:

 – τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων που δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής του Προγράμματος, διαγράφονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη του αντίστοιχου σταδίου επιλογής. Με το πέρας των τεσσάρων μηνών, θα διατηρούνται για ενημερωτικούς σκοπούς το ονοματεπώνυμο και το email των υποψηφίων με στόχο την παροχή ενημέρωσης για μελλοντικές ευκαιρίες μέσω του προγράμματος. Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν να μη λαμβάνουν σχετικές επικοινωνίες είτε επιλέγοντας  ‘διαγραφή’ (unsubscribe) από την ενημερωτική λίστα του προγράμματος πατώντας στη σχετική ένδειξη είτε μέσω αποστολής email στο privacy@regeneration.grμε το σχετικό αίτημά τους.

– τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής και τα οποία γνωστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, θα παραμείνουν διαθέσιμα στην πλατφόρμα του Προγράμματος για δεκατέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία αρχικής υποβολής του βιογραφικού τους προκειμένου να υπάρχει η ευκαιρία αντιστοίχισης τους σε θέση Συμμετέχουσας Εταιρείας. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, το Πρόγραμμα διατηρεί ως δεδομένα μόνο το ονοματεπώνυμο, το email και το τηλέφωνο των επιτυχόντων υποψηφίων (Alumni) ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος, αφενός για λόγους τεκμηρίωσης των εταιρικών συναλλαγών αφετέρου για ενημέρωσή τους για εκδηλώσεις του Προγράμματος και του ReGeneration, ανωνυμοποιώντας ή διαγράφοντας όλα τα υπόλοιπα προσωπικά τους δεδομένα.

– Δεδομένα δύναται να διατηρούνται για περισσότερο από τον αναγκαίο κατά τα ανωτέρω χρόνο σε περίπτωση που α) αυτό απαιτείται από το νόμο, β) εάν οι αρμόδιοι του Προγράμματος κρίνουν πως αυτά συνδέονται με υφιστάμενες ή/και ενδεχόμενες νομικές διαμάχες.

 1. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχουσών σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο – εκτός εάν απαιτείται κοινοποίηση δεδομένων στα πλαίσια κάποιας από τις εδώ περιγραφόμενες περιπτώσεις.
 1. Γνωστοποίηση / διαβίβαση δεδομένων. Η Εταιρεία γνωστοποιεί / διαβιβάζει  προσωπικά δεδομένα σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία, ή/και παρέχουν υπηρεσίες, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς λειτουργίας και εκτέλεσης του Προγράμματος. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες για τη λειτουργία και εκτέλεση του Προγράμματος είναι ενδεικτικά αυτά που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα πλαίσια του Προγράμματος, αυτά που συνδράμουν στην εκτέλεση της διαδικασίας επιλογής του Προγράμματος (2ο στάδιο επιλογής Games Based Assessment & Assessors σε Live Assessment Centre), αυτά που παρέχουν υπηρεσίες PR στο Πρόγραμμα (οργάνωση εκδηλώσεων), αυτά που παρέχουν ΙΤ & τεχνική υποστήριξη (σε επίπεδο software & hardware) στο Πρόγραμμα, πλατφόρμα υποβολής/συγκέντρωσης αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα,host server, αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης E-Mail server), αυτά που παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες στην Εταιρεία. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες για την  λειτουργία και εκτέλεση του προγράμματος ReGeneration και του Προγράμματος και στα πλαίσια αυτά επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πράττουν αυτό αποκλειστικά και μόνο κατ’ εντολήν της Εταιρείας και στα πλαίσια που η Εταιρεία ορίζει. Δεδομένα γνωστοποιούνται και στις Συμμετέχοντες/ουσες στο Πρόγραμμα εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό την αντιστοίχιση συμμετέχοντα/ουσας στο Πρόγραμμα με θέση εργασίας, σύμφωνα με όσα οι Όροι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα προβλέπουν και τους οποίους αποδέχονται ρητώς οι συμμετέχοντες/ουσες προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτό παρέχοντας οι ίδιοι τα δεδομένα τους. Αντίστοιχα δεδομένα γνωστοποιούνται και σε ΜΚΟ στις οποίες συμμετέχοντες/ουσες στο Πρόγραμμα πραγματοποιούν κοινωνική προσφορά στα πλαίσια του Προγράμματος σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής αυτού. H Εταιρεία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται/γνωστοποιούνται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα σε σχέση με το συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να γνωστοποιήσει/διαβιβάσει δεδομένα εάν αυτό επιτάσσεται από διατάξεις νόμου ή από εντολή αρμόδιας δημόσιας, διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προάσπιση των εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας καθώς και την τήρηση των νομίμων υποχρεώσεών της, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς προς τους χρηματοδότες του Προγράμματος ή πιθανούς χρηματοδότες του Προγράμματος.
 2. Δικαιώματα των χρηστών. Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Εταιρεία διατηρείται μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας όπως ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 13 έως 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR):
 •   Δικαίωμα ενημέρωσης: Είναι το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά, για ποιόν σκοπό και για πόσο χρόνο λαμβάνει χώρα η επεξεργασία.
 •   Δικαίωμα πρόσβασης: Είναι το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, ποια είναι αυτά, για ποιόν σκοπό επεξεργάζονται, για πόσο χρόνο αποθηκεύονται και σε ποιους μπορεί να κοινοποιούνται.
 •   Δικαίωμα διόρθωσης: Είναι το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή μη επίκαιρων προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.
 •   Δικαίωμα διαγραφής (‘δικαίωμα στη λήθη’): Είναι το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κλπ.
 •   Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Είναι το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
 •   Δικαίωμα εναντίωσης: Είναι το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία επεξεργασία βασίζεται ή στο γεγονός ότι είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στο γεγονός ότι αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.
 •   Δικαίωμα στη φορητότητα: Είναι το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει, σε δομημένο, σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλη εταιρεία χωρίς αντίρρηση από  την Εταιρεία στην οποία παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και β) όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και την άσκηση αυτών μπορείτε να αποστείλετε E-Mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@dev-site.regeneration.gr. Η Εταιρεία οφείλει να σας απαντήσει εγγράφως εντός ενός (1) μήνα.

 

      Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.  Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

VIII. Χρήση Ιστοσελίδας www.regeneration.gr

Οι συμμετέχοντες/ουσες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Global Shapers Athens Hub και το Πρόγραμμα δεν εγγυόνται ότι η ιστοσελίδα www.regeneration.gr μέσω της οποίας αυτοί θα υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα κι ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Περαιτέρω αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Global Shapers Athens Hub και το Πρόγραμμα δεν εγγυόνται ότι η ιστοσελίδα www.regeneration.gr δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια προγράμματα ή/και κακόβουλο λογισμικό οποιουδήποτε είδους. Το ίδιο ισχύει και για τον server που αποθηκεύονται τα δεδομένα. Οι συμμετέχοντες/ουσες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα www.regeneration.gr αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.regeneration.gr, οι οποίοι συμπληρώνουν τους παρόντες όρους συμμετοχής και να μην προχωρήσουν σε χρήση αυτής ή/και σε υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα εάν δεν συμφωνούν με αυτούς.

 

 1. Τροποποίηση Όρων
 1. Η Global Shapers Athens Hub και οι εταιρείες της Viohalco, από κοινού και ο καθένας ξεχωριστά, διατηρούν το δικαίωμα μονομερώς χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση τους να τροποποιήσουν το Πρόγραμμα, ανακαλέσουν αυτό, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκειά του, παρατείνουν ή συντμήσουν τη διάρκεια του διαστήματος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε αυτό, τροποποιήσουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τροποποιήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης, τροποποιήσουν τους παρόντες όρους συμμετοχής, τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ρητώς συμπεριλαμβανομένων, ανακοινώνοντας το γεγονός αποστέλλοντας σχετικό ενημερωτικό E-Mail στους/στις συμμετέχοντες/ουσες  στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους. Στις περιπτώσεις αυτές η Global Shapers Athens Hub, η εταιρεία Viohalco καθώς και οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα Εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχοντων/ουσών ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί η εν λόγω ενέργεια οι συμμετέχοντες/ουσες  δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Global Shapers Athens Hub, της Code.Hub και των λοιπών συμμετεχουσών Εταιρειών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
 2. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται ότι είναι σύμφωνες με οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους Συμμετοχής.

 

Χ. Εκχώρηση

Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν επιτρέπεται να εκχωρούν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,που απορρέουν από τους παρόντες όρους. Η Global Shapers Athens Hub δύναται να εκχωρεί τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της προς τρίτο μέρος χωρίς τη συναίνεση των συμμετεχόντων/ουσών.

 1. Παραίτηση
 2. Προκειμένου να ισχύει παραίτηση δικαιωμάτων της Global Shapers Athens Hub όπως αυτά απορρέουν από τους παρόντες όρους, θα πρέπει να παρέχει η Global Shapers Athens Hub σχετική έγγραφη συναίνεση σε συμμετέχοντα/ουσα δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.
 3. Σε περίπτωση που συμμετέχοντας/ουσα δε συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους συμμετοχής όμως η Global Shapers Athens Hub δεν λάβει άμεσα μέτρα, κι ασχέτως από το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει ώσπου η Global Shapers Athens Hub λάβει σχετικά μέτρα, αυτή η καθυστέρηση δε θα νοείται ως παραίτηση της Global Shapers Athens Hub από το δικαίωμά της να απαιτεί μελλοντικά πλήρη συμμόρφωση με τους όρους συμμετοχής.
 4. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος δεν ασκήσει δικαίωμα που του παρέχεται από τους όρους, αυτό δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από άλλα δικαιώματα που του παρέχονται από αυτούς.

 

XII. Ακεραιότητα

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων όρων συμμετοχής κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο άκυρη, ακυρώσιμη, ανίσχυρη ή/και ανεφάρμοστη τότε η ρήτρα αυτή θα εξαλείφεται στον αναγκαίο βαθμό. Η ακυρότητα, ακυρωσία ή μη δυνατότητα εφαρμογής μιας ρήτρας δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους, οι οποίοι θα παραμένουν εν ισχύ.

 

XIII. Εφαρμοστέο δίκαιο/ Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το  ReGeneration Academy on Industry 4. Engineers powered by Viohalco Companies θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί ή κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.