Όροι και προϋποθέσεις – The ReGeneration Initiative: AI 360º School powered by Microsoft

Όροι και Προϋποθέσεις

Το Πρόγραμμα The ReGeneration Initiative: AI 360 School powered by Microsoft  αποτελεί μια πρωτοβουλία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Global Shapers Athens Hub (εφ’εξής «Global Shapers Athens Hub») με τη συνδρομή της της Microsoft, συνεχίζοντας μια σειρά επιτυχημένων προγραμμάτων που υλοποιούν από το 2020 οι δύο οργανισμοί.

Κάθε υποψήφιος/α, που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους του Προγράμματος και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται και παρέχεται από την Global Shapers, μέσω του προγράμματος ReGeneration της Global Shapers, πριν από την υποβολή αίτησης συμμετοχής της στο Πρόγραμμα. 

Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την προηγούμενη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, καθώς και της κατωτέρω Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Global Shapers που συμπληρώνει τους παρόντες όρους. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η δεν δύναται να προχωρήσει σε υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα εάν προηγουμένως δεν αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής.

 

Ι. Το Πρόγραμμα – Γενικά


Με στόχο την κάλυψη θέσεων εργασίας που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης αλλά και τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης 1.000 ατόμων από όλη την Ελλάδα, συνεχίζεται η σύμπραξη της Microsoft με το ReGeneration, για 4η συνεχή χρονιά. Από το 2020, η συνεργασία των 2 οργανισμών μετράει ήδη 1.300 ωφελούμενους και επίτευξη προσλήψεων έως 100% σε οργανικές θέσεις εργασίας από μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, με διακράτηση των προσλήψεων άνω του 90%!

Η νέα πρωτοβουλία εκμάθησης δεξιοτήτων AI συνδυάζει την αξιοποίηση των ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων της Microsoft και την τεχνογνωσία του ReGeneration. Το «The ReGeneration Initiative: AI 360º School powered by Microsoft», όπως τιτλοφορείται το εν λόγω πρόγραμμα, θα λειτουργήσει ως ένα «σχολείο», το οποίο θα παρέχει στους ωφελούμενους γνώσεις αιχμής και πρακτική εξοικείωση με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

 •       Χίλιοι (1.000) ωφελούμενοι από όλη τη χώρα θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις προοπτικές απασχόλησης τους στην τεχνολογία, με όχημα τη δωρεάν εκπαίδευση και πιστοποίηση στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που θα λάβουν από τη Microsoft, στο πλαίσιο του «The ReGeneration Initiative: AI 360º School powered by Microsoft».
 •       Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται μόνο σε νέες & νέους στην αγορά εργασίας αλλά, για πρώτη φορά, και σε άτομα έως 55 ετών.
 •       Tο «The ReGeneration Initiative: AI 360º School powered by Microsoft», αποτελεί τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία δωρεάν εκμάθησης δεξιοτήτων ΑΙ και έρχεται να απαντήσει στις ανάγκες της αγοράς για ταλέντα που μπορούν να εφαρμόσουν πρακτικά την τεχνητή νοημοσύνη, για την επίλυση καθημερινών επιχειρηματικών προβλημάτων.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί online και real-time μέσω Microsoft Teams με την ενεργή συμμετοχή εξειδικευμένων καθηγητών, δίνοντας έτσι ίσες ευκαιρίες και σε άτομα από εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης της Εκπαίδευσης, από την Code.Hub. Ταυτόχρονα θα έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν στο βιογραφικό τους πιστοποιητικό «Microsoft AI», το οποίο παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση στη σημερινή αγορά εργασίας.

Το The ReGeneration Initiative: AI 360º School powered by Microsoft τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με στρατηγικό δωρητή το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ.Λάτση.ΙΙ. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει φάσεις. Κάθε φάση περιλαμβάνει επιμέρους στάδια. Για την πρόσβαση σε επόμενο στάδιο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του προηγούμενου. Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των σταδίων κάθε φάσης, δίνει στον/στην υποψήφιο/α τη δυνατότητα συμμετοχής στην επόμενη φάση.  

⮚ Α’ Φάση: Υποβολή αίτησης συμμετοχής του/της  υποψηφίου/ας 

⮚ Β’ Φάση: Αξιολόγηση υποψηφίων 1ο Στάδιο: Αξιολόγηση των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής  

Οι υποψήφιες/-οι  για την Ακαδημία πρέπει να :

 1. είναι ηλικίας έως 55 ετών,
 2. ανεξαρτήτου ακαδημαϊκού υπόβαθρου
 1. Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας το ενδιαφέρον του/της για το Πρόγραμμα. Αιτήσεις υποψηφίων δύνανται να υποβληθούν παραδεκτώς μόνον εντός του χρονικού  διαστήματος που ορίζει για την υποβολή αιτήσεων το The ReGeneration Initiative:The ReGeneration Initiative_AI 360 School powered by Microsoft
 2. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής υποψήφιου/ας σε ένα κύκλο του Προγράμματος, δε συνεπάγεται αυτομάτως την επιτυχία της επόμενης αίτησης συμμετοχής του/ης εκάστοτε υποψήφιου/α. 

2ο Στάδιο: Game-based assessment (ψυχομετρικό test) 

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, όπου οι υποψήφιοι/ες  που θα έχουν  συμπληρώσει την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας www.regeneration.gr , οι  υποψήφιοι/ες που πληρούν τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής θα κληθούν να συμμετάσχουν στο δεύτερο (2ο) στάδιο της διαδικασίας επιλογής, στη δοκιμασία  δεξιοτήτων και προσωπικότητας. Η δοκιμασία δεξιοτήτων και προσωπικότητας θα  διεξαχθεί μέσω ειδικών ηλεκτρονικών παιγνίων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα  μέσω διαδικτύου/ηλεκτρονικής εφαρμογής στους συμμετέχοντες. Η κατάρτιση  προφίλ με βάση την επίδοση των υποψηφίων δεν είναι αυτοματοποιημένη. Η  συμμετοχή σε αυτά θα πραγματοποιείται από τον υπολογιστή, το κινητό  τηλέφωνο ή το tablet του/της κάθε υποψήφιου/ας, φορτώνοντας τη σχετική εφαρμογή.  Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να λάβουν μέρος σε ένα game, διάρκειας 45’ – 60’,  το οποίο θα υποδείξουν οι υπεύθυνοι του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι δεν  απαιτείται πρότερη εμπειρία gaming για την συμμετοχή στο εν λόγω ηλεκτρονικό  παίγνιο. Σε περίπτωση τεχνικού κολλήματος κατά την συμπλήρωση των Online tests (games), οι αιτίες και η συνέχιση/επανάληψή τους θα εξεταστούν από την  επιτροπή επιλογής του ReGeneration.

3o Στάδιο:Εκπαίδευση

Πρόκειται για ένα διευρυμένο πρόγραμμα αναβάθμισης και επανακατάρτισης (up/reskilling) σε τεχνολογίες αιχμής, με στόχο τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης σε ευκαιρίες στην Ελλάδα και πρόκειται να ωφελήσει ένα σύνολο 1.000 ατόμων. Η εν λόγω πρωτοβουλία, απευθύνεται, όχι μόνο σε νέους της χώρας, αλλά και, για πρώτη φορά, σε επαγγελματίες έως 55 ετών, εξασφαλίζοντας την μετέπειτα απασχόλησή τους και κάνοντας έτσι τα πρώτα βιώσιμα βήματα για την επίτευξη ισότητας στις επαγγελματικές ευκαιρίες εντός της αγοράς εργασίας.

Η πρωτοβουλία ReGeneration: AI 360º School αποτελεί ένα 360 AI σχολείο, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τις πιο περιζήτητες και ανταγωνιστικές τεχνολογίες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία της Microsoft και την τεχνογνωσία του ReGeneration.


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί από το ReGeneration και την Microsoft, υπό την καθοδήγηση της Code.Hub με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του Athens Tech College,  για άτομα από διαφορετικά εκπαιδευτικά υπόβαθρα και περιλαμβάνει τρεις (3) κατευθύνσεις (Learning Paths):

 1. Non-STEM Path:

Αυτό το Path απευθύνεται κυρίως σε άτομα με σπουδές εκτός STEM (δηλαδή σε σχολές εκτός των τομέων της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών). Επιλέγοντας αυτό το Learning Path, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με βασικές έννοιες και use cases σε τεχνολογίες αιχμής: AI (Τεχνητή Νοημοσύνη), ML (Μηχανική Μάθηση) & Generative AI (Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη), και θα εξοικειωθούν με βασικές διαδικασίες και εργαλεία Μηχανικής Μάθησης.

 

 1. STEM Path:

Αυτό το Path απευθύνεται κυρίως σε άτομα με σπουδές σε τομείς STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και που είναι εξοικειωμένα με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση. Επιλέγοντας αυτό το Learning Path, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν έννοιες και use cases σε AI, ML και Generative AI και θα αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά ML models για διάφορες εφαρμογές.

 

 1. CS Path:

Αυτό το Path απευθύνεται κυρίως σε άτομα με σπουδές στην Επιστήμη των Υπολογιστών, και που μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες της AI και του ML. Επιλέγοντας αυτό το Learning Path, οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν σε έννοιες και εργαλεία AI, ML και Generative AI και θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αξιοποιήσουν την Python, τα Workspaces και αντίστοιχα σχετικά εργαλεία ώστε να μπορούν να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά, αλλά και να βελτιστοποιήσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Καθώς κάθε άτομο από τους 1000 δικαιούχους μπορεί να έχει μια μοναδική σταδιοδρομία και εκπαιδευτική πορεία στη ζωή με αποτέλεσμα έναν μοναδικό συνδυασμό γνώσεων στο αντικείμενο, τα συγκεκριμένα paths αποτελούν ένδειξη για το κοινό, αλλά μπορούν να επιλέγονται από τους συμμετέχοντες/ουσες σύμφωνα με την προτίμησή τους και όχι απαραίτητα ανάλογα με το μορφωτικό τους υπόβαθρο.

Η κάθε κατεύθυνση αποτελείται από 10 ώρες εκπαίδευσης και περιέχει 4 ενότητες: 1 κοινή μεταξύ όλων των κατευθύνσεων, 2 ειδικά διαμορφωμένες για την συγκεκριμένη κατεύθυνση, και 1 ελεύθερη επιλογή από τις ενότητες των άλλων κατευθύνσεων. Η εκπαίδευση παραδίδεται σε 2-ωρες συνεδρίες, που θα κατανεμηθούν σε μια περίοδο 2-4 εβδομάδων, και πραγματοποιούνται διαδικτυακά σε περιβάλλον ψηφιακής τάξης με χρήση του Microsoft Teams. Κάθε ομάδα θα αποτελείται κατά μέσο όρο από 50 συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, επίσης, να ολοκληρώσουν ένα μάθημα διαδικτυακής εκπαίδευσης (e-learning), μέσω του Linkedin Learning, παράλληλα ή μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών, το οποίο είναι το «Career Essentials in Generative AI by Microsoft and LinkedIn».Κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος: 

 • Η παρακολούθηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευόμενους/ες. Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα 1 δικαιολογημένης απουσίας του κύριου προγράμματος κατάρτισης – ακαδημία, για κάθε εκπαιδευόμενο/η.

 

VIII. Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

Οποιαδήποτε εκπαιδευτική και επαγγελματική δραστηριότητα δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή εφόσον ο/η υποψήφιος/α να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Προγράμματος, της νόμιμης καθημερινής 8ωρης απασχόλησης ρητώς συμπεριλαμβανομένης.

Οι επιτυχόντες/ επιτυχούσες οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς την εκπαίδευση που παρέχει το Πρόγραμμα, τυχόν σεμιναρίων ρητώς συμπεριλαμβανομένων.

Ειδικότερα:

Α) Στην εκπαίδευση συμμετέχουν άπαντες οι υποψήφιοι/ες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς όλα τα στάδια επιλογής. Στην περίπτωση που υποψήφιος απουσιάσει πλέον του 10% των ωρών από την εκπαίδευση, χωρίς να υφίσταται λόγος ανωτέρας βίας, σπουδαίος λόγος, τότε ενημερώνεται ότι αποβάλλεται από το Πρόγραμμα.

Β) Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν μπορεί να παρακολουθήσει την εκπαίδευση είναι υποχρεωμένος/η να ενημερώνει σχετικά εγγράφως το Πρόγραμμα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@regeneration.gr.

Σχετικά με την αποβολή από το Πρόγραμμα αποφασίζουν αποκλειστικά οι Υπεύθυνοι του Προγράμματος. Οι αποφάσεις των υπευθύνων του Προγράμματος σχετικά με την αποβολή μιας συμμετεχόντων ΔΕΝ υπόκεινται σε διαδικασία επανεξέτασης, ούτε γίνονται παραδεκτές σχετικές ενστάσεις. Κατά των αποφάσεων αυτών δε χωρεί κανένα ένδικο βοήθημα/μέσο ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής ή Ιδιωτικού Φορέα, άλλως και σε κάθε περίπτωση ο/η υποψήφιος/α παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την άσκησή του. Η υποψήφιος/α αποδέχεται ρητώς ότι το ReGeneration κι η Global Shapers Athens Hub, ουδεμία ευθύνη θα φέρουν σχετικά εξ αυτού του λόγου,ούτε ο ίδιος διατηρεί οποιαδήποτε απαίτηση έναντι στο ReGeneration και τη Global Shapers Athens Hub εξ αυτού του λόγου.

Η Global Shapers Athens Hub διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από υποψήφιο/α αποκατάσταση, αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία, θετική και αποθετική, και ηθική βλάβη προκληθεί σε αυτήν και στο Πρόγραμμα εξαιτίας παράνομης συμπεριφοράς αυτού ή/και συμπεριφοράς του που παραβιάζει τους όρους συμμετοχής.

 

ΙΧ. Πολιτική Διαχείρισης & Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Global Shapers σέβεται και λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων και κατ’ επέκταση και εν προκειμένω η Global Shapers παρέχει τη διαβεβαίωση ότι έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης ώστε να εξασφαλίζει και να εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων, υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, προστατεύονται απολύτως και είναι άκρως ασφαλή. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Global Shapers έχει εκπονήσει και τηρεί με αυστηρότητα την ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Global Shapers, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, σε συμμόρφωση πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Κατωτέρω παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Global Shapers με ειδικές αναφορές στο Πρόγραμμα: 

 1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Global Shapers Athens Hub, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ. 73, (Αρ. ΓΕΜΗ 143248301000) (εφεξής: η «Εταιρεία») είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  που συλλέγονται στο πλαίσιο του Προγράμματος The ReGeneration Initiative:The ReGeneration Initiative_AI 360 School powered by Microsoft (εφεξής: το «Πρόγραμμα»). 
 2. Νομική Βάση. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  (εφεξής:  «προσωπικά δεδομένα») των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, με βάση την ελεύθερη και οικειοθελή δήλωση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής σε αυτό. Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα και να εξασφαλίζει την από την πλευρά τους απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων που τους παρέχει η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που ισχύει για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία. Για την όσο το δυνατόν πιο διαφανή σχέση μεταξύ των υποψηφίων υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και της Υπεύθυνης Επεξεργασίας, ήτοι της Εταιρείας, η τελευταία δύναται να αιτηθεί από τις υποψηφίους/ες την παροχή της συναίνεσής τους  για συγκεκριμένη επεξεργασία, που δεν καλύπτεται από τη δήλωση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας (π.χ. λήψη φωτογραφικού υλικού για τους σκοπούς του Προγράμματος κλπ), εφόσον κρίνει ότι απαιτείται για την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων των υποκειμένων και για την προάσπιση των συμφερόντων και των δύο πλευρών. 

Επιπρόσθετα, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας, ήτοι η Εταιρεία, δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νομικές βάσεις, ήτοι προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωσή της, ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της, ή για τη διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα.

 1. Νομικό Πλαίσιο. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο Πρόγραμμα υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής, τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR), τις διατάξεις του Ν. 4624/2019, καθώς και στους εκάστοτε ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τυγχάνουν εφαρμοστέοι.
 2. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος και προκειμένου να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα είναι: Όνομα, Επώνυμο, E-Mail, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, Χώρα, Τηλέφωνο, Ημερομηνία Γεννήσεως/Ηλικία, γένος φύλου, εθνικότητα, φωτογραφία, στοιχεία εκπαίδευσης, επαγγελματική σταδιοδρομία, στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντά σας, τα οποία επιλέγετε οι ίδιοι να γνωστοποιήσετε. Επίσης, κατά τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα  συλλέγονται στοιχεία που προκύπτουν από τα αποτελέσματα συμμετοχής σας σε τεστ δεξιοτήτων (Games Based Assessment) και στις ατομικές συνεντεύξεις. Η χρήση από την Εταιρεία των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων είναι αναγκαία και απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

 

Επιπλέον, η Global Shapers θα ζητήσει να της παράσχετε προηγούμενη, ειδική,  ρητή συγκατάθεση προκειμένου να συλλέξει ή / και χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, φωτογραφία, email) με σκοπό την επικοινωνία και τη διαφημιστική προβολή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης του Προγράμματος THE REGENERATION INITIATIVE : The ReGeneration Initiative AI 360 School powered by Microsoft, ώστε να αποκτήσει φήμη και αναγνωρισιμότητα. Σε περίπτωση που παρέχετε τη συναίνεσή σας, θα διατηρείτε το δικαίωμα να άρετε τη συναίνεση αυτή στο μέλλον.

 1. Χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο άσκησης της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητάς της και για τους σκοπούς λειτουργίας, εκτέλεσης και ανάπτυξης του Προγράμματος, σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής σε αυτό και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των κατωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση-επικαιροποίηση. Οι σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αφορούν ενδεικτικά: την επικοινωνία μας με εσάς, την ενημέρωσή σας για τις δραστηριότητές μας, για την εκτέλεση του Προγράμματος, σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής σε αυτό, από τη στιγμή που υποβάλλετε δήλωση συμμετοχής, για τη συμμετοχή σας στις διαδικασίες αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας, για τη συμμετοχή σας σε εκπαιδεύσεις, για τη συμμετοχή σας, στη λίστα υποψηφίων προς για τη βελτίωση του περιεχομένου και την ανάλυση της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου αλλά και του ίδιου του Προγράμματος, για σκοπούς προωθητικούς με απώτερο στόχο το Πρόγραμμα να συγκεντρώσει την προσοχή του κοινού. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων  από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεν έχει σκοπό εμπορικής αξιοποίησης. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Υπεύθυνη επεξεργασίας υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται.
 2. Διατήρηση των δεδομένων. Τα προσωρινά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Προγράμματος όπως αναλύονται στους Όρους Συμμετοχής. Διατήρηση των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα:

 – τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων που δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής του Προγράμματος, διαγράφονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη του αντίστοιχου σταδίου επιλογής. Με το πέρας των τεσσάρων μηνών, θα διατηρούνται για ενημερωτικούς σκοπούς το ονοματεπώνυμο και το email των υποψηφίων με στόχο την παροχή ενημέρωσης για μελλοντικές ευκαιρίες μέσω του προγράμματος. Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν να μη λαμβάνουν σχετικές επικοινωνίες είτε επιλέγοντας ‘διαγραφή’ (unsubscribe) από την ενημερωτική λίστα του προγράμματος πατώντας στη σχετική ένδειξη είτε μέσω αποστολής email στο privacy@regeneration.grμε το σχετικό αίτημά τους.

– τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής και τα οποία γνωστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, θα παραμείνουν διαθέσιμα στην πλατφόρμα του Προγράμματος για δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία αρχικής υποβολής του βιογραφικού τους. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, το Πρόγραμμα διατηρεί ως δεδομένα μόνο το ονοματεπώνυμο, το email και το τηλέφωνο των επιτυχόντων υποψηφίων (Alumni) ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος, αφενός για λόγους τεκμηρίωσης των εταιρικών συναλλαγών αφετέρου για ενημέρωσή τους για εκδηλώσεις του Προγράμματος και του ReGeneration, ανωνυμοποιώντας ή διαγράφοντας όλα τα υπόλοιπα προσωπικά τους δεδομένα.

– Δεδομένα δύναται να διατηρούνται για περισσότερο από τον αναγκαίο κατά τα ανωτέρω χρόνο σε περίπτωση που α) αυτό απαιτείται από το νόμο, β) εάν οι αρμόδιοι του Προγράμματος κρίνουν πως αυτά συνδέονται με υφιστάμενες ή/και ενδεχόμενες νομικές διαμάχες.

 1. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’

οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο – εκτός εάν απαιτείται κοινοποίηση δεδομένων στα πλαίσια κάποιας από τις εδώ περιγραφόμενες περιπτώσεις.

 1. Γνωστοποίηση / διαβίβαση δεδομένων. Η Εταιρεία γνωστοποιεί / διαβιβάζει  προσωπικά δεδομένα σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία, ή/και παρέχουν υπηρεσίες, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς λειτουργίας και εκτέλεσης του Προγράμματος. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες για τη λειτουργία και εκτέλεση του Προγράμματος είναι ενδεικτικά αυτά που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα πλαίσια του Προγράμματος, αυτά που συνδράμουν στην εκτέλεση της διαδικασίας επιλογής του Προγράμματος 2ο στάδιο επιλογής Games Based Assessment αυτά που παρέχουν υπηρεσίες PR στο Πρόγραμμα (οργάνωση εκδηλώσεων), αυτά που παρέχουν ΙΤ & τεχνική υποστήριξη (σε επίπεδο software & hardware) στο Πρόγραμμα, πλατφόρμα υποβολής/συγκέντρωσης αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα,host server, αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης E-Mail server), αυτά που παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες στην Εταιρεία. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες για την  λειτουργία και εκτέλεση του προγράμματος ReGeneration και του Προγράμματος και στα πλαίσια αυτά επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πράττουν αυτό αποκλειστικά και μόνο κατ’ εντολήν της Εταιρείας και στα πλαίσια που η Εταιρεία ορίζει. Δεδομένα γνωστοποιούνται και στις Συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό την αντιστοίχιση υποψήφιου στο Πρόγραμμα με θέση εργασίας, σύμφωνα με όσα οι Όροι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα προβλέπουν και τους οποίους αποδέχονται ρητώς οι συμμετέχοντες προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτό παρέχοντας οι ίδιοι τα δεδομένα τους. H Εταιρεία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται/γνωστοποιούνται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα σε σχέση με το συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να γνωστοποιήσει/διαβιβάσει δεδομένα εάν αυτό επιτάσσεται από διατάξεις νόμου ή από εντολή αρμόδιας δημόσιας, διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προάσπιση των εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας καθώς και την τήρηση των νομίμων υποχρεώσεών της, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς προς τους χρηματοδότες του Προγράμματος ή πιθανούς χρηματοδότες του Προγράμματος.
 2. Δικαιώματα των χρηστών. Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Εταιρεία διατηρείται μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας όπως ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 13 έως 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR):
 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Είναι το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά, για ποιόν σκοπό και για πόσο χρόνο λαμβάνει χώρα η επεξεργασία.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Είναι το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, ποια είναι αυτά, για ποιόν σκοπό επεξεργάζονται, για πόσο χρόνο αποθηκεύονται και σε ποιους μπορεί να κοινοποιούνται.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Είναι το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή μη επίκαιρων προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.
 • Δικαίωμα διαγραφής (‘δικαίωμα στη λήθη’): Είναι το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κλπ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Είναι το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Είναι το δικαίωμα να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία επεξεργασία βασίζεται ή στο γεγονός ότι είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στο γεγονός ότι αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Είναι το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει, σε δομημένο, σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλη εταιρεία χωρίς αντίρρηση από  την Εταιρεία στην οποία παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και β) όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και την άσκηση αυτών μπορείτε να αποστείλετε EMail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@regeneration.gr. Η Εταιρεία οφείλει να σας απαντήσει εγγράφως εντός ενός (1) μήνα. 

 

  Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.  Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

VIII. Χρήση Ιστοσελίδας www.regeneration.gr

Οι υποψήφιοι/ες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Global Shapers Athens Hub και το Πρόγραμμα δεν εγγυόνται ότι η ιστοσελίδα www.regeneration.gr μέσω της οποίας αυτοί θα υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα κι ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Περαιτέρω αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Global Shapers Athens Hub και το Πρόγραμμα δεν εγγυόνται ότι η ιστοσελίδα www.regeneration.gr δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια προγράμματα ή/και κακόβουλο λογισμικό οποιουδήποτε είδους. Το ίδιο ισχύει και για τον server όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα. Οι υποψήφιoi/ες  χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα www.regeneration.gr αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.regeneration.gr, οι οποίοι συμπληρώνουν τους παρόντες όρους συμμετοχής και να μην προχωρήσουν σε χρήση αυτής ή/και σε υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα εάν δεν συμφωνούν με αυτούς.

 

 1. Τροποποίηση Όρων
 1. Η Global Shapers Athens Hub και η εταιρεία Microsoft, από κοινού και ο καθένας ξεχωριστά, διατηρούν το δικαίωμα μονομερώς χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση τους να τροποποιήσουν το Πρόγραμμα, ανακαλέσουν αυτό, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκειά του, παρατείνουν ή συντμήσουν τη διάρκεια του διαστήματος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε αυτό, τροποποιήσουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τροποποιήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης, τροποποιήσουν τους παρόντες όρους συμμετοχής, τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ρητώς συμπεριλαμβανομένων, ανακοινώνοντας το γεγονός αποστέλλοντας σχετικό ενημερωτικό EMail στους/στις υποψηφίους/ιες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους. Στις περιπτώσεις αυτές η Global Shapers Athens Hub, Global Shapers Athens Hub και η εταιρεία Microsoft καθώς και οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα Εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των υποψήφιων και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί η εν λόγω ενέργεια οι υποψήφιοι/ες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Global Shapers Athens Hub, της Code.Hub και των λοιπών συμμετεχουσών Εταιρειών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
 2. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνoνται ότι είναι σύμφωνες με οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους Συμμετοχής.

 

Χ. Εκχώρηση

Οι υποψήφιοι/ες δεν επιτρέπεται να εκχωρούν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,που απορρέουν από τους παρόντες όρους. Η Global Shapers Athens Hub δύναται να εκχωρεί τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της προς τρίτο μέρος χωρίς τη συναίνεση των υποψηφίων.

 1. Παραίτηση
 2. Προκειμένου να ισχύει παραίτηση δικαιωμάτων της Global Shapers Athens Hub όπως αυτά απορρέουν από τους παρόντες όρους, θα πρέπει να παρέχει η Global Shapers Athens Hub σχετική έγγραφη συναίνεση σε συμμετέχοντα δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.
 3. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α δε συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους συμμετοχής όμως η Global Shapers Athens Hub δεν λάβει άμεσα μέτρα, κι ασχέτως από το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει ώσπου η Global Shapers Athens Hub λάβει σχετικά μέτρα, αυτή η καθυστέρηση δε θα νοείται ως παραίτηση της Global Shapers Athens Hub από το δικαίωμά της να απαιτεί μελλοντικά πλήρη συμμόρφωση με τους όρους συμμετοχής.
 4. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος δεν ασκήσει δικαίωμα που του παρέχεται από τους όρους, αυτό δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από άλλα δικαιώματα που του παρέχονται από αυτούς.

 

XII. Ακεραιότητα

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων όρων συμμετοχής κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο άκυρη, ακυρώσιμη, ανίσχυρη ή/και ανεφάρμοστη τότε η ρήτρα αυτή θα εξαλείφεται στον αναγκαίο βαθμό. Η ακυρότητα, ακυρωσία ή μη δυνατότητα εφαρμογής μιας ρήτρας δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους, οι οποίοι θα παραμένουν εν ισχύ.

 

XIII. Εφαρμοστέο δίκαιο/ Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το The ReGeneration Initiative: The ReGeneration Initiative: AI 360 School powered by Microsoft θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί ή κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.