REGENERATION ACADEMY ON INDUSTRY 4. ENGINEERS

Powered by VIOHALCO COMPANIES
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
06/04/2022 ΕΩΣ 03/05/2022 14:00

Τι είναι και γιατί να συμμετέχεις;

Το ReGeneration και οι εταιρείες της Viohalco συνεργάζονται στην υλοποίηση της εξειδικευμένης Ακαδημίας «ReGeneration Academy on Industry 4. Engineers powered by Viohalco Companies», με στόχο την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και την απασχόληση νέων πτυχιούχων στον κλάδο των Μηχανικών.

Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα έρχεται να αναπτύξει τους/τις μηχανικούς του μέλλοντος εφοδιάζοντας τους/τις υποψηφίους με γνώσεις και δεξιότητες, εργαλεία και καλές πρακτικές της σύγχρονης Bιομηχανίας, ενισχύοντας έτσι το επαγγελματικό τους προφίλ και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βασικές αλλά και προχωρημένες γνώσεις πάνω στις διαδικασίες παραγωγής της σύγχρονης Βιομηχανίας βασιζόμενες σε πρότυπα ποιότητας, τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε τεχνικό επίπεδο (Production Engineering).

Θα καλυφθούν εκτενώς, θεωρητικά και πρακτικά, θεματικές σχετικές με Project Management (παραδοσιακές και σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές), Lean Management & Problem Solving, Process Management, Quality Assurance & Control, HSE Management, Data Analysis & Business Intelligence.

Η εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 90 διδακτικών ωρών, έχει σχεδιαστεί από το ReGeneration και τις εταιρείες της Viohalco, υπό την καθοδήγηση της Code.Hub και πραγματοποιείται σε διάστημα 6 εβδομάδων (23 Μαΐου 2022 – 30 Ιουνίου 2022) σε περιβάλλον ψηφιακής τάξης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε τομείς συναφείς με Engineering, Management, Administration, Business Analysis, Consulting.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη θα βρεις εδώ.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Πτυχιούχοι

Απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μίας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:

  • Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
  • Σχολή Χημικών Μηχανικών
  • Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  • Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
  • Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
  • Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών
  • Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σχετικών με τα παραπάνω αντικείμενα
  •  
Νέοι/ες

Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

Μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία

Εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους απασχόλησης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές.

Εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες
Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).

Training Partner

Η Code.Hub είναι το πρώτο Hub πληροφορικής στην Ελλάδα από developers για developers.

Σκοπό έχει να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του ΙΤ/ Tech χώρου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε η γνώση να εμπλουτίζεται αλλά και να μεταφέρεται. Η ομάδα της Code.Hub δημιουργεί και ανακαλύπτει νέες ευκαιρίες εργασίας, συμβάλλει στην αναζήτηση της κατάλληλης επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής κίνησης και σχεδιάζει από κοινού με τον κάθε προγραμματιστή την δική του καριέρα. Περισσότερες πληροφορίες για την Code.Hub μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Code.Hub δεσμεύεται στην ποιότητα των εκπαιδευτικών της δράσεων, μέσω της συνεργασίας της με το Athens Tech College, του πρώτου εξειδικευμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα στις σπουδές πληροφορικής & τεχνολογίας, που εγγυάται το αποτέλεσμα με την επιστημονική του σφραγίδα. Περισσότερες πληροφορίες για το Athens Tech College μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα Στάδια Συμμετοχής

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε σταδίου οδηγεί στο επόμενο
1.

ONLINE ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέχρι 3 Μαΐου στις 14.00 μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ReGeneration. Προκρίνονται μόνο όσοι πληρούν τα 4 βασικά κριτήρια του προγράμματος.

2.

GAME BASED ASSESSMENT

Ψυχομετρικό τεστ ικανοτήτων και προσωπικότητας (cognitive & numerical) με την μορφή gamification. Η αξιολόγηση, που περιλαμβάνει ένα αριθμητικό επίπεδο αξιολόγησης ικανοτήτων και εννιά επίπεδα αξιολόγησης προσωπικότητας, πραγματοποιείται από υπολογιστή, κινητό ή tablet και διαρκεί 45’-60’.
3.

LIVE ASSESSMENT CENTER

2on1 συμπεριφορικές συνεντεύξεις (CBI) από ανώτερα και ανώτατα στελέχη της ελληνικής αγοράς (HR, Line Managers, CEOs). Η συνέντευξη διαρκεί 30’ και πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης.
4.

SOFT SKILLS TRAINING

Σύγχρονη εκπαίδευση σε ήπιες δεξιότητες powered by ReGeneration και Linkedin Learning με ομιλίες, panels, online courses και workshops από καταξιωμένα στελέχη και εισηγητές.

Μentoring day από ανώτερα και ανώτατα στελέχη της αγοράς σε συνεργασία με το Job-Pairs.

5.

HARD SKILLS TRAINING

6 εβδομάδων (23 Μαΐου 2022 - 30 Ιουνίου 2022) η οποία πραγματοποιείται σε ολιγομελή τμήματα, 20-35 ατόμων, σε συνεργασία με τους κορυφαίους training partners της αγοράς, με υψηλό επίπεδο διάδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενου και εισηγητή.

6.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Απόκτηση πιστοποιητικού από τον εκπαιδευτικό φορέα για την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση της εκπαίδευσης

7.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τα βιογραφικά και τα προφίλ των finalists είναι πλέον διαθέσιμα στις 1600 εταιρείες του δικτύου του ReGeneration, μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος.
Το προφίλ παραμένει διαθέσιμο στη βάση δεδομένων του ReGeneration για έναν χρόνο, μέχρι κάποιος/α να ξεκινήσει να εργάζεται ή για οποιοδήποτε λόγο ζητήσει να απενεργοποιηθεί.

8.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Σε περίπτωση συμφωνίας με κάποια εταιρεία, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του/της υποψήφιου/ας και της εταιρείας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το προφίλ παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα του ReGeneration.
Ο κατώτατος εγγυημένος μισθός για όλους τους υποψηφίους είναι τα 800€/μήνα μικτά με σύμβαση (κατ’ελάχιστο) 6μήνου.

9.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

25 ώρες εθελοντικής προσφοράς σε επιλεγμένες ΜΚΟ. Η προσφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την πρόσληψη από συνεργαζόμενη εταιρεία.

Powered by VIOHALCO COMPANIES

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε κορυφαίες εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη – όπως  οι ElvalHalcor, Cenergy Holdings, Hellenic Cables, Corinth Pipeworks και Sidenor – που εστιάζουν στην τεχνολογία και καινοτομία και εξειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα δημιουργώντας ετήσιο κύκλο εργασιών 5,37 δισ. ευρώ (2021).

Οι εταιρίες της Viohalco παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στις  παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης όπως την κυκλική οικονομία, τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, τη βιώσιμη αστικοποίηση, τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και την ψηφιοποίηση, γεγονός το οποίο όχι μόνο αποτυπώνει την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πελατών, αλλά και στη δέσμευση τους ως υπεύθυνες εταιρίες, να λειτουργούν με βιώσιμο τρόπο.

Για τις εταιρίες της Viohalco οι άνθρωποι τους αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και την κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη τους. Οι εταιρίες επενδύουν σταθερά στους ανθρώπους τους, εστιάζοντας στη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξή τους και προσφέρουν δυνατότητες εξέλιξης σε ένα περιβάλλον ποιοτικής εργασίας, το οποίο υποστηρίζει υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα, που αποτελεί βασική δέσμευση.

Διάβασε εδώ περισσότερα για τις εταιρείες της Viohalco.  VIOHALCO | ELVALHALCOR | ΣΙΔΕΝΟΡ | CENERGY

powered by

new logos viohalco companies horizontal

To ReGeneration Academy προσφέρει ευκαιρίες up/reskilling σε τομείς αιχμής!