REGENERATION ACADEMY ON FEMALE IT CAREER PATHWAYS

In partnership with INCO ACADEMY – WORK IN TECH WITH SUPPORT FROM GOOGLE.ORG

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
11/05/2021 ΕΩΣ 31/05/2021 14:00

Τι είναι και γιατί να συμμετέχεις;

Το ReGeneration Academy on Female IT Career pathways in partnership with INCO Academy – Work In Tech with support from Google.org αποτελεί μια ακόμη εξειδικευμένη Ακαδημία του ReGeneration που απευθύνεται αποκλειστικά σε νέες γυναίκες με στόχο την ενδυνάμωσή τους και την ένταξή τους σε οργανικές θέσεις εργασίας στον τομέα του IT και όχι μόνο.

Νέες πτυχιούχοι από όλες τις ακαδημαϊκές κατευθύνσεις, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια διευρυμένη hands-on εκπαίδευση βασικών εννοιών και αρχών στον τομέα του ΙΤ και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας.

Μέσα από ένα συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης διάρκειας 163 ωρών, οι συμμετέχουσες του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εξειδικευμένη πιστοποίηση Google IT Support Professional Certificate μέσω της πλατφόρμας του Coursera.
Παράλληλα, θα ενταχθούν σε ομάδες, οι οποίες θα παρακολουθήσουν ανακεφαλαιωτικά μαθήματα πάνω στις ενότητες που διδάσκονται μέσω του Coursera, με στόχο να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να λύσουν τυχόν απορίες και να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση του αντικειμένου. Τα ανακεφαλαιωτικά μαθήματα θα διαρκούν 2 ώρες και θα διεξάγονται  στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας εντός ψηφιακής τάξης και με καθοδήγηση από καταξιωμένους εισηγητές της Code.Hub.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για νέες απόφοιτες από οποιοδήποτε ακαδημαϊκό υπόβαθρο που επιθυμούν να αναπτύξουν IT skills, να εξερευνήσουν νέους κλάδους και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον τομέα που τους ενδιαφέρει. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχουσες θα αναπτύξουν δεξιότητες που απαιτούνται για να διεκδικήσουν entry level ΙΤ θέσεις εργασίας και όχι μόνο. Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν ισχυρά εργαλεία τόσο για την παροχή day-to-day customer support και troubleshooting όσο και για ένα μεγάλο εύρος θέσεων εργασίας σε ποικίλους τομείς. Στo πλαίσιo της εκπαίδευσης οι υποψήφιες θα εξοικειωθούν με την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου, την αποτελεσματική χρήση συστημάτων Linux, Domain Name Systems, Command-Line Interface και Binary Code etc.

Επιπλέον, αφού ολοκληρώσουν όλες τις ενότητες οι υποψήφιες θα λάβουν επιπλέον εκπαίδευση σε ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες προσφέροντας τους απαραίτητα εφόδια για την άμεση ένταξη τους στην αγορά εργασίας (π.χ. CV & LinkedIn Building, Communication skills, Presentation skills, Design Thinking, Growth Mindset).

 Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 μήνες και τα μαθήματα μέσω  Coursera πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα.


Περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση μπορείς να βρεις
εδώ, ενώ για το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων από την Code.Hub μπορείς να επισκεφθείς την σελίδα εδώ.

 

Με την προϋπόθεση της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του προγράμματος, το βιογραφικό των συμμετεχουσών θα είναι διαθέσιμο στις εταιρείες του δικτύου του ReGeneration μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας για διάστημα ενός έτους.

Ολοκληρώνοντας το ReGeneration Academy on Female IT Career pathways in partnership with INCO Academy – Work in Tech with support from Google.org, οι υποψήφιες θα είναι έτοιμες να απορροφηθούν από εταιρείες ποικίλων κλάδων σε οργανικές θέσεις όπως:

  • Systems analyst
  • Support specialist
  • Database administrator
  • IT technician
  • Computer specialist
  • Διάφορες θέσεις που απαιτούν βασικά IT Skills

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Πτυχιούχοι

Απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλέγιο), μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:

  • Μαθηματικών, Στατιστικής

  • Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

  • Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σχετικών με την επιστήμη των δεδομένων

Νέες και Νέοι

Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

Μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία
Εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους απασχόλησης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών
Εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες
Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).

Training Partner

INCO Academy – Work In Tech with support from Google.org and Coursera

Σε συνεργασία με το Google.org και το Coursera, το πρόγραμμα INCO Academy – Work in Tech, στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απασχόληση, παρέχοντάς τους μια πλήρως χρηματοδοτούμενη επαγγελματική πιστοποίηση και ένα σημείο εκκίνησης για μια καριέρα στον τομέα του ΙΤ.

Code.hub

Η Code.Hub είναι το πρώτο Hub πληροφορικής στην Ελλάδα από developers για developers.

Σκοπό έχει να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του ΙΤ/ Tech χώρου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε η hands-on γνώση να εμπλουτίζεται αλλά και να μεταφέρεται. Η ομάδα της Code.Hub δημιουργεί και ανακαλύπτει νέες ευκαιρίες εργασίας, συμβάλλει στην αναζήτηση της κατάλληλης επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κίνησης και σχεδιάζει από κοινού με τον κάθε προγραμματιστή τη δική του καριέρα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Code.Hub μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Code.Hub δεσμεύεται στην ποιότητα των εκπαιδευτικών της δράσεων, μέσω της πιστοποίησης των προγραμμάτων της από το Athens Tech College. Το Athens Tech εγγυάται το αποτέλεσμα με την επιστημονική του σφραγίδα, καθώς είναι το πρώτο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, στις σπουδές πληροφορικής και τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Athens Tech μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα Στάδια Συμμετοχής

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε σταδίου οδηγεί στο επόμενο
1.

ONLINE ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέχρι 31 Αυγούστου μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ReGeneration. Προκρίνονται μόνο όσοι πληρούν τα 4 βασικά κριτήρια του προγράμματος.

2.

GAME BASED ASSESSMENT

Ψυχομετρικό τεστ ικανοτήτων και προσωπικότητας (cognitive & numerical) με την μορφή gamification. Η αξιολόγηση, που περιλαμβάνει ένα αριθμητικό επίπεδο αξιολόγησης ικανοτήτων και εννιά επίπεδα αξιολόγησης προσωπικότητας, πραγματοποιείται από υπολογιστή, κινητό ή tablet και διαρκεί 45’-60’.
3.

LIVE ASSESSMENT CENTER

2on1 συμπεριφορικές συνεντεύξεις (CBI) από ανώτερα και ανώτατα στελέχη της ελληνικής αγοράς (HR, Line Managers, CEOs). Η συνέντευξη διαρκεί 30’ και πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης.
4.

SOFT SKILLS TRAINING

Σύγχρονη εκπαίδευση σε ήπιες δεξιότητες powered by ReGeneration και Linkedin Learning με ομιλίες, panels, online courses και workshops από καταξιωμένα στελέχη και εισηγητές.

Μentoring day από ανώτερα και ανώτατα στελέχη της αγοράς σε συνεργασία με το Job-Pairs.

5.

HARD SKILLS TRAINING

5-7 εβδομάδες, 100-120 ώρες εκπαίδευσης σε τομείς αιχμής που παρουσιάζουν σημαντικό έλλειμμα ταλέντου στην ελληνική αγορά. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε ολιγομελή τμήματα, 20-35 ατόμων, σε συνεργασία με τους κορυφαίους training partners της αγοράς, με υψηλό επίπεδο διάδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενου και εισηγητή.

6.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Απόκτηση πιστοποιητικού από τον εκπαιδευτικό φορέα για την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση της εκπαίδευσης

7.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τα βιογραφικά και τα προφίλ των finalists είναι πλέον διαθέσιμα στις 1300 εταιρείες του δικτύου του ReGeneration, μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος. Το προφίλ παραμένει διαθέσιμο στη βάση δεδομένων του ReGeneration για έναν χρόνο, μέχρι κάποιος/α να ξεκινήσει να εργάζεται ή για οποιοδήποτε λόγο ζητήσει να απενεργοποιηθεί.
8.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Σε περίπτωση συμφωνίας με κάποια εταιρεία, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του/της υποψήφιου/ας και της εταιρείας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το προφίλ παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα του ReGeneration.
Ο κατώτατος εγγυημένος μισθός για όλους τους υποψηφίους είναι τα 750€/μήνα μικτά με σύμβαση (κατ’ελάχιστο) 6μήνου.

9.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

25 ώρες εθελοντικής προσφοράς σε επιλεγμένες ΜΚΟ. Η προσφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την πρόσληψη από συνεργαζόμενη εταιρεία.

In partnership with INCO ACADEMY - WORK IN TECH WITH SUPPORT FROM GOOGLE.ORG

Το πρόγραμμα INCO Academy – Work in Tech είναι μέρος της αποστολής του INCO group να ενισχύσει την ισότητα στην αγορά εργασίας.

Στόχος είναι η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική σταθερότητα, εκπαιδεύοντας πάνω από 9.500 άτομα με άνιση πρόσβαση σε ευκαιρίες εργασίας σε 17 χώρες της Ευρώπης.

Στην INCO Academy, πιστεύουν ότι οι τοπικοί οργανισμοί είναι οι καλύτερα εξοπλισμένοι για να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι.

Η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε την ψηφιοποίηση των κοινωνιών μας. Με 1 στις 5 επιχειρήσεις να αναζητούν ειδικούς πληροφορικής στην ΕΕ, η ανάγκη για αναβάθμιση δεξιοτήτων και εκ νέου κατάρτιση είναι πιο κρίσιμη από ποτέ.

Συνεργαζόμενη με οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη, η ομάδα της INCO Academy στοχεύει στο σχηματισμό ενός συλλογικού κινήματος τόσο για τον πολλαπλασιασμό του κοινωνικού αντικτύπου όσο και για την δημιουργία «μονοπατιών» καριέρας για άτομα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Δες τις συνεργαζόμενες εταιρείες του ReGeneration που μπορείς να ξεκινήσεις την επαγγελματική σου σταδιοδρομία, ΕΔΩ
In partnership with
INCO_partnerlogo

To ReGeneration Academy δίνει ευκαιρίες εκπαίδευσης σε πολλούς τομείς