Οι οργανισμοί αυτοί βρίσκονται στον πυρήνα του ReGeneration και το υποστηρίζουν σημαντικά και καθοριστικά ώστε το Πρόγραμμα με κάθε τρόπο να μπορέσει να φέρει τα επιθυμητά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα.ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι επιλεγμένοι συνεργάτες είναι εταιρείες οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες, τεχνογνωσία και πόρους για να μπορέσει το ReGeneration να λειτουργήσει άρτια σε κάθε στάδιο.COMMUNITY PARTNERS

Εταιρείες και οργανισμοί οι οποίοι αγκάλιασαν το Πρόγραμμα συμβάλλοντας στην προώθησή του αναπτύσσοντας συνέργειες παντός είδους.