ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Για τον εργοδότη:


Μισθός

Ο κατώτατος εγγυημένος μισθός του κάθε υποψηφίου ανέρχεται στα 750€/μήνα μικτά, για 6 μήνες συν τις προβλεπόμενες από το νόμο εργοδοτικές εισφορές.

Προσωπική εξέλιξη

Η προσφορά μιας χρήσιμης επαγγελματικής και προσωπικής εμπειρίας αλλά και ανάπτυξης μέσα από την εργασία τους.

Για το ReGeneration:


Διαδικασία επιλογής

Το ReGeneration ακολουθεί μια αυστηρή και διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, βάσει της οποίας επιλέγονται οι τελικοί υποψήφιοι. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:

-Επιλογή αιτήσεων βάσει των 4 κριτηρίων προγράμματος

-Game-based assessment (τεστ ικανοτήτων και προσωπικότητας υπό τη μορφή παιχνιδιού)

-Live Assessment (συνεντεύξεις υποψηφίων από έμπειρα στελέχη της αγοράς)

Εκπαίδευση υποψηφίων

Οι υποψήφιοι που περνούν στην τελική φάση του προγράμματος έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 32 ώρες εκπαίδευσης, να αναπτύξουν δεξιότητες σε επίπεδο soft και hard skills, να παρακολουθήσουν ομιλίες από σημαντικούς ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και να συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεντεύξεων σε πραγματικές συνθήκες, συγκεντρώνοντας έτσι μια πολύτιμη εμπειρία η οποία τους καθιστά πιο ανταγωνιστικούς στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μπορείτε να δείτε όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες και εδώ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

1800
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
700
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
92%
ανανέωση συνεργασίας
440.000
ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
17.500
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
11
ΒΡΑΒΕΙΑ